Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36635 v obci Stařechovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
16. 3. 2020 - 30. 6. 2020

Úplná uzavírka silnice III/36635 v obci Stařechovice

Na základě navýšení stavebních prací dochází k prodloužení termínu uzavírky.

Z důvodu rekonstrukce komunikace silnice III/36635 v obci Stařechovice – průtah obcí bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 16.3. do 14.6.2020 30.6.2020 (prodloužený termín)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780440, 780441 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 781441 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem silnice III/36635 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Kostelec na Hané,sokolovna po silnici II/366 (směr Hluchov) – s odbočením (u obce Lutotín) vpravo na účelovou komunikaci, po účelové komunikaci na silnici III/36635 do Služína na zastávku Stařechovice,Služín a dále dle platné licence.

Autobusová zastávka Stařechovice bude obousměrně přemístěna (cca o 700m) na účelovou komunikaci – ke křižovatce se silnicí III/36635 v místě rozšíření vozovky, viz mapa pod článkem.