Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36634 v obci Lutotín (průtah – obcí)

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
29. 4. 2019 - 20. 9. 2019

Úplná uzavírka silnice III/36634 v obci Lutotín (průtah – obcí)

Z důvodu výstavby kanalizace bude omezený průjezd obcí Lutotín i pro autobusovou dopravu.
Termín uzavírky: od 29.4. do 20.9.2019
Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780437 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Zmíněným úsekem nebude umožněn průjezd spojům uvedené linky, která bude vedena obousměrně po obsloužení zastávky Bílovice-Lutotín,Bílovice, dále po místní komunikaci směr Lutotín, kde se otočí před areálem zemědělského družstva v blízkosti žel. přejezdu, obslouží náhradní zastávku Bílovice-Lutotín,Lutotín a dále objízdnou trasou po místní komunikaci zpět do Bílovic na hlavní silnici od Lešan a dále do Kostelce n.H., kde se otočí v prostoru autobusové točny u ulic Gagarinova x Za Humny a bude pokračovat zpět do zastávky Kostelec na Hané,sokolovna a dále ve své trase.
Zastávka Bílovice-Lutotín,Lutotín bude přemístěna o cca 150m zpět před areál ZD.
Vlivem vedení spojů dotčené linky po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním cca 5 min.