Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36630 Pěnčín – Přemyslovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 7. 2020 0:00 - 30. 11. 2020 23:00

Úplná uzavírka silnice III/36630 Pěnčín – Přemyslovice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/36630 v extravilánu úseku Pěnčín – Přemyslovice.

Termín uzavírky: od 20.7. do 2.11.2020 30.11.2020 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780439 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Na zmíněné lince dojde k omezení provádění závleku v obci Přemyslovice ze silnice II/366 na silnici III/36630 do zastávky Přemyslovice,sokolovna po celou dobu stavby. Ve spolupráci s obcí Přemyslovice budou vytipovány spoje, u kterých je nezbytně nutné provést zmíněný závlek.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Pěnčína po III/36635 Čechy pod Kosířem – III/36631 Hluchov – II/366 Přemyslovice s obsluhou náhradní zastávky Přemyslovice,obchod na silnici II/366 a dále ve svých trasách dle licence / vybrané spoje budou pokračovat závlekem v obci Přemyslovice po III/36630 do zastávky Přemyslovice,sokolovna, kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle licence.

Zastávka Přemyslovice,obchod na silnici III/36630 bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji provádějícími závlek do zastávky Přemyslovice,sokolovna.

Zastávka Přemyslovice,obchod na silnici II/366 bude obousměrně obsluhována všemi spoji.

Zastávky Přemyslovice,sokolovna a Přemyslovice,pošta budou obousměrně obsluhovány pouze vybranými spoji provádějícími závlek do zastávky Přemyslovice,sokolovna.

 

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.