Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36630 Pěnčín – Přemyslovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 7. 2020 0:00 - 30. 11. 2020 23:00

Úplná uzavírka silnice III/36630 Pěnčín – Přemyslovice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/36630 v extravilánu úseku Pěnčín – Přemyslovice.

Termín uzavírky: od 20.7. do 2.11.2020 30.11.2020 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780439 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Na zmíněné lince dojde k omezení provádění závleku v obci Přemyslovice ze silnice II/366 na silnici III/36630 do zastávky Přemyslovice,sokolovna po celou dobu stavby. Ve spolupráci s obcí Přemyslovice budou vytipovány spoje, u kterých je nezbytně nutné provést zmíněný závlek.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Pěnčína po III/36635 Čechy pod Kosířem – III/36631 Hluchov – II/366 Přemyslovice s obsluhou náhradní zastávky Přemyslovice,obchod na silnici II/366 a dále ve svých trasách dle licence / vybrané spoje budou pokračovat závlekem v obci Přemyslovice po III/36630 do zastávky Přemyslovice,sokolovna, kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle licence.

Zastávka Přemyslovice,obchod na silnici III/36630 bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji provádějícími závlek do zastávky Přemyslovice,sokolovna.

Zastávka Přemyslovice,obchod na silnici II/366 bude obousměrně obsluhována všemi spoji.

Zastávky Přemyslovice,sokolovnaPřemyslovice,pošta budou obousměrně obsluhovány pouze vybranými spoji provádějícími závlek do zastávky Přemyslovice,sokolovna.

 

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.