Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36620 u obce Jaroměřice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
10. 7. 2023 0:00 - 3. 12. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/36620 u obce Jaroměřice

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/36620 v místě mostu ev. č. 36620-1 u obce Jaroměřice v Pardubickém kraji.

Termín uzavírky: od 10. 7. 2023 do 31. 12. 2023 2. 12. 2023 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780445 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (č. 31, 33, 35, 37, 41, 30, 32, 34, 36 a 38) zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze stávající zastávky Šubířov – III/36620 – III/36617 Chobyně – II/366 Nectava – III/37110 – II/371 Biskupice – Jaroměřice – místní komunikace okolo kostela Všech svatých – III/36615 – do stávající zastávky Jaroměřice,náves a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

V důsledku souběžné stavební akce „Obnova místní komunikace v obci Jaroměřice“ v plánovaném termínu od 3. 4. 2023 do 31. 8. 2023 je zastávka Jaroměřice,náves obousměrně přemístěna na silnici II/371 před RD č.p. 260 a 432 k náhradním označníkům. Po ukončení budou spoje trasovány do předmětné zastávky dle výše uvedeného.

 

Zastávka Jaroměřice,Nadevsí nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. 


Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 445