Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36616 v úseku Horní Štěpánov – Úsobrno

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
19. 9. 2022 0:00 - 26. 5. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/36616 v úseku Horní Štěpánov – Úsobrno

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci mostu a opětné zdi dojde k úplné uzavírce silnice III/36616 v místě mostu ev. č. 36616-6 v úseku Horní Štěpánov, místní část Nové Sady – Úsobrno.

Termín uzavírky: od 19. 9. 2022 do 30. 6. 2023 26. 5. 2023 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Jihomoravského kraje 729291 dopravce DOPAZ s. r. o., která je provozovaná v rámci IDS JMK jako linka č. 291.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 19. 9. 2022 do 30. 9. 2022

Uvedeným úsekem, který se nachází na území Olomouckého kraje, bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky úsekem stavby s obsluhou zastávek v původních polohách bez omezení.

 

V termínu od 1. 10. 2022 do 26. 5. 2023

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Horního Štěpánova, místní části Nové Sady po silnicích III/36618 (obchvat Skřípova) – III/36620 Šubířov – před Jaroměřicemi zpět na silnici III/36616 směr Úsobrno a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Horní Štěpánov,rozc.SkřípovÚsobrno,nové domy nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz pod článkem.