Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31549 v úseku Veleboř – Rohle

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
25. 10. 2021 0:00 - 27. 10. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/31549 v úseku Veleboř – Rohle

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/31549 v úseku Veleboř – Rohle.

Termín uzavírky: od 25. 10. 2021 do 27. 10. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932271, 932272, 932284 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 932271

Spoje č. 2, 3, 4, 9, 10, 15 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Kamenná,rozc.Veleboř (na silnici III/31545) dále po silnici III/31545 Rohle – Janoslavice – Bezděkov u Úsova – Police – III/31546 Klopina – III/31549 Veleboř, kde se po obsluze zastávky Klopina,Veleboř otočí a budou pokračovat ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 3, 9, 15 budou na objízdné trase ve směru do Veleboře mimořádně obsluhovat zastávku Klopina,škola pouze na výstup.

Spoje č. 2, 4, 10 budou na objízdné trase ve směru rozcestí Veleboř mimořádně obsluhovat zastávky Rohle,střední zast.Rohle,dol.zast. pouze na výstup.

Zastávka Kamenná,rozc.Veleboř (na silnici III/31549) nebude obsluhována v původní poloze, ale s náhradou ve stejnojmenné zastávce umístěné na silnici III/31545.

Zastávka Klopina,Veleboř,hájenka nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.


Linka 932272

Spoje č. 2, 3, 12, 14, 17, 19, 20, 21 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Kamenná,rozc.Veleboř (na silnici III/31545) dále po silnici III/31545 Rohle – Janoslavice – Bezděkov u Úsova – Police – III/31546 Klopina – III/31549 Veleboř, kde se po obsluze zastávky Klopina,Veleboř otočí a budou pokračovat ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2, 3, 17, 21 budou na objízdné trase ve směru do Veleboře mimořádně obsluhovat zastávku Klopina,škola pouze na výstup.

Spoje č. 14, 20 budou na objízdné trase ve směru rozcestí Veleboř mimořádně obsluhovat zastávky Rohle,střední zast.Rohle,dol.zast. pouze na výstup.

Zastávka Kamenná,rozc.Veleboř (na silnici III/31549) nebude obsluhována v původní poloze, ale s náhradou ve stejnojmenné zastávce umístěné na silnici III/31545.

Zastávka Klopina,Veleboř,hájenka nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Spoj č. 13 se po obsluze zastávky Klopina,Veleboř otočí a bude pokračovat zpět po silnici III/31549 Klopina – III/31546, III/31545 Police – Bezděkov u Úsova – Janoslavice – Rohle a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Tento spoj bude na objízdné trase ve směru rozcestí Veleboř mimořádně obsluhovat zastávky Rohle,střední zast.Rohle,dol.zast. pouze na výstup.

Zastávka Kamenná,rozc.Veleboř (na silnici III/31549) nebude obsluhována v původní poloze, ale s náhradou ve stejnojmenné zastávce umístěné na silnici III/31545.


Linka 932284

Spoje č. 5, 6 se po obsluze zastávky Klopina,Veleboř otočí a budou pokračovat zpět po silnici III/31549  Klopina – III/31546, III/31545 Police – Bezděkov u Úsova – Janoslavice – Rohle a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 6 bude na objízdné trase ve směru do Veleboře mimořádně obsluhovat zastávku Klopina,škola pouze na výstup.

Spoj č. 5 bude na objízdné trase ve směru rozcestí Veleboř mimořádně obsluhovat zastávky Rohle,střední zast.Rohle,dol.zast. pouze na výstup.

Zastávka Kamenná,rozc.Veleboř (na silnici III/31549) nebude obsluhována v původní poloze, ale s náhradou ve stejnojmenné zastávce umístěné na silnici III/31545.


V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 10 minut.