Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31547 a III/31545 v obci Kamenná a Rohle

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 5. 2019 - 15. 6. 2019

Úplná uzavírka silnice III/31547 a III/31545 v obci Kamenná a Rohle

Z důvodu výstavby ČOV a kanalizace budou omezené průjezdy obcemi Kamenná a Rohle i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 1.5. do 15.6.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932271, 932272 a 932284 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:
E1 – od 1.5. do 31.5.2019 (úplná uzavírka silnice III/31547 z Rohle směr Nedvězí)
E2 – od 1.6. do 15.6.2019 (úplná uzavírka silnice III/31545 z Rohle směr Kamenná)
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
 
V termínu E1
zmíněným úsekem nebude umožněn průjezd spojům pouze linky 932271, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Rohle,střední zast. po silnici III/31545 přes Kamennou s odbočením na silnici III/31547 směr Nedvězí do zastávky Rohle,Nedvězí a po otočení v křižovatce u areálu Úsovsko a.s. dále ve stávající trase.
 
Zastávka Rohle,samota nebude obsluhována bez náhrady.
 
Ostatní autobusové linky nebudou touto uzavírkou dotčené.
 
 
V termínu E2
zmíněným úsekem nebude umožněn průjezd spojům všech uvedených linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Rohle,střední zast. po silnici III/31545 s odbočením na silnici III/31547 přes Nedvězí s odbočením na silnici III/31545 do Kamennné a dále ve stávajících trasách.
Navíc u linky 932271:
spoj č.3 bude pokračovat do zastávky Kamenná,rozc.Veleboř, až po obsloužení zastávky Kamenná,ŽD a dále ve stávající trase směr Veleboř.
Zastávka Kamenná,rozc.Veleboř  směr Kamenná nebude tímto spojem obsloužena. 
spoj č.4 vyčká v zastávce Kamenná,rozc. Veleboř směr Kamenná na pravidelný odjezd dle jízdního řádu v 6:50 hod.
Zastávka Kamenná,ŽD směr rozc. Veleboř nebude tímto spojem obsloužena.
 
Zastávka Rohle,dol.zast. nebude obsluhována bez náhrady.
 
 
Vlivem objízdných tras během obou etap je nutné počítat se zpožděním spojů uvedených linek cca 5-7 min.