Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31545 v obci Rohle

Změna v autobusové dopravě
12. 8. 2019 - 30. 8. 2019

Úplná uzavírka silnice III/31545 v obci Rohle

Z důvodu pokračujících stavebních pracích na výstavbě ČOV a kanalizace v obci Rohle bude omezený silniční provoz ve směru na Veleboř i pro autobusovou dopravu.

Na základě urychlení stavebních prací dochází ke zkrácení termínu úplné uzavírky o 1 den.

Termín uzavírky: od 12.8. do 30.8.2019 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932271, 932272 a 932284 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Rohle,střední zast. po silnici III/31545 s odbočením na silnici III/31547 přes Nedvězí s odbočením na silnici III/31545 do Kamennné, případně do zastávky Kamenná,rozc.Veleboř a dále ve stávajících trasách.

Spoj č.3 linky 932271 nejdříve obslouží zastávku Kamenná,ŽD a až potom bude pokračovat do zastávky Kamenná,rozc.Veleboř, a dále ve své trase; tzn. že do Kamenné se již nebude vracet.

Spoj č.4 linky 932271 vyčká v zastávce Kamenná,rozc.Veleboř na čas odjezdu v 6:50 hod. dle jízdního řádu a bude pokračovat směr Kamenná.

Zastávka Rohle,dol.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

 

Vlivem vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami, je nutné počítat se zpožděním spojů dotčených linek cca 5-7 min.

Informace pro cestující budou zveřejněny na označnících zastávek formou Přepravního opatření.