Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31532 v obci Svébohov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 6. 2020 - 30. 6. 2020

Úplná uzavírka silnice III/31532 v obci Svébohov

Z důvodu pokračující výstavby kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/31532 v obci Svébohov (směr Václavov).

Termín uzavírky: od 1.6. do 29.6.2020 (zkrácený termín)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932274, 932287 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Na základě povolení stavební firmou dojde k omezení průjezdu zmíněných autobusových linek pouze v pracovní době tzn. od 7:00 do 17:00 hod. v pracovních dnech. V průběhu víkendových dní bude průjezd zmíněných autobusových linek umožněn po celý den bez omezení.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude pouze v pracovních dnech vždy od 7:00 do 17:00 hod. umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Svébohov,obchod dále po silnicích II/368 Rovensko – II/369 Zábřeh – II/315 ul. Sušilova – ul. Valová do zastávky Zábřeh,aut.st., kde budou ukončeny nebo případně budou pokračovat dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky Svébohov,Chaloupky; Zábřeh,Václavov,kult.dům; Zábřeh,Růžové údolí; Zábřeh,rozc.Kouty; Zábřeh,Sušilova-škola nebudou těmito linkami obsluhovány bez náhrady.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Na základě informací z MěÚ Zábřeh dojde od 1.6.2020 k rozšíření obslužnosti Václavova linkou 932287, spojem č. 10 s odjezdem v 7:23 hod. ze zastávky Zábřeh,Václavov,kult.dům do Zábřehu, viz níže „Přepravní opatření“.