Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31527 ulice Postřelmovská v Zábřehu

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 3. 2023 0:00 - 31. 5. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/31527 ulice Postřelmovská v Zábřehu

Z důvodu pokračujících stavebních prací na celkové rekonstrukci vozovky z roku 2022 dojde k úplné uzavírce silnice III/31527 ul. Postřelmovská včetně křižovatky s ulicí Bezručova a parkoviště za kulturním domem ve městě Zábřehu.

Termín uzavírky: od 8. 3. 2023 do 31. 5. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930207, 930212, 930246, 930280, 932246, 932272, 932280, 932289, 933246, 933280, 936001, 936002 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Etapa 1: 8. 3. 2023 – 9. 5. 2023 úplná uzavírka silnice III/31527 ul. Postřelmovská od odbočení na parkoviště za kulturním domem přes křižovatku s ul. Bezručova po křižovatku s ul. Třešňová + parkoviště za kulturním domem

Etapa 2: 10. 5. 2023 – 31. 5. 2023 (začne až po skončení Etapa 1) úplná uzavírka parkoviště za kulturním domem

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1: 8. 3. 2023 – 9. 5. 2023 úplná uzavírka silnice III/31527 ul. Postřelmovská od odbočení na parkoviště za kulturním domem přes křižovatku s ul. Bezručova po křižovatku s ul. Třešňová + parkoviště za kulturním domem

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících základních objízdných trasách:

Spoje ve směru Zábřeh – Postřelmov budou vedeny ze zastávky Zábřeh,aut.st. obousměrnou objízdnou trasou II/315 ul. Dvorská (na aut. st. II/315 ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová) – II/369 ul. Dvorská – III/36919 – I/44 (směr Postřelmov) a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou dále vedeny ze zastávky Zábřeh,aut.st. po silnici II/315 ul. Valová, ul. Žižkova, nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození a přes okružní křižovatku se po silnici II/315 vrátí zpět, nebo budou pokračovat po II/315 ul. Československé armády směr zastávka Zábřeh,žel.st.

Spoje končící či začínající v zastávce Zábřeh,poliklinika budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou (od Postřelmova) z I/44  – III/36919 – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Dvorská – ul. Valová – ul. Žižkova – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození.


Doplnění výjimek z výše uvedeného:

 

Linka 930207

Spoj č. 1 bude veden (od Postřelmova) z I/44 – III/36919 – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Dvorská – ul. Valová – ul. Žižkova – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – okružní křižovatka – zpět po II/315 nám. Osvobození – ul. Žižkova a dále ve své trase směr Zábřeh,aut.st. dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 206 bude veden (od MEP) po II/315 ul. Československé armády – okružní křižovatka – nám. Osvobození s obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – II/315 ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Dvorská – ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová s obsluhou stávající zastávky Zábřeh,aut.st. – II/315 ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – III/36919 – I/44 (směr Postřelmov) a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

 

Linka 930212

Spoj č. 6 bude veden (od MEP) po II/315 ul. Československé armády – okružní křižovatka – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – II/315 ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – III/36919 – I/44 (směr Postřelmov) a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

 

Linka 930246

Spoje č. 121, 123, 126 budou ze zastávky Zábřeh,aut.st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/315 ul. Valová, ul. Žižkova, nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození a přes okružní křižovatku zpět po II/315 nám. Osvobození – ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – III/36919 – I/44 (směr Postřelmov) a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 131, 122, 130, 254 budou vedeny (od Postřelmova) z I/44 – III/36919 – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová s obsluhou stávající zastávky Zábřeh,aut.st. – II/315 ul. Valová – ul. Žižkova – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – okružní křižovatka – II/315 ul. Československé armády a dále ve svých trasách směr zastávka Zábřeh,žel.st. dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 132, 133 budou náhradou končit či začínat v zastávce Zábřeh,nám.Osvobození a vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/315 nám. Osvobození – ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – III/36919 – I/44 (směr Postřelmov) a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linka 930280

Spoj č. 7 bude veden (od Postřelmova) z I/44 – III/36919 – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Dvorská – ul. Valová – ul. Žižkova – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – okružní křižovatka – II/315 ul. Československé armády a dále ve své trase směr zastávka Zábřeh,žel.st. dle platného jízdního řádu.

Z důvodu zajištění návazností na vlakové spoje dojde k úpravám pořadí obsluhy zastávek i na spojích:

Spoj č. 1 bude veden (od Postřelmova) z I/44 – ul. Olomoucká s následnou obsluhou zastávek Zábřeh,žel.st.Zábřeh,MEPZábřeh,nám.OsvobozeníZábřeh,OlomouckáZábřeh,NH.

Spoj č. 9 bude veden (od Postřelmova) z I/44 – ul. Olomoucká s následnou obsluhou zastávek Zábřeh,žel.st.Zábřeh,MEPZábřeh,nám.OsvobozeníZábřeh,Olomoucká.

Spoj č. 10 bude v Zábřehu obsluhovat zastávky Zábřeh,OlomouckáZábřeh,žel.st.Zábřeh,MEPZábřeh,nám.OsvobozeníZábřeh,aut.st., odkud bude pokračovat objízdnou trasou II/315 ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – III/36919 – I/44 (směr Postřelmov) a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Zábřeh,NH nebude spoji č. 9 a 10 obsluhována bez náhrady.

 

Linka 932246

Spoje č. 104, 106, 107, 108, 109, 113 a 115 budou ze zastávky Zábřeh,aut.st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/315 ul. Valová, ul. Žižkova, nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození a přes okružní křižovatku zpět po II/315 nám. Osvobození – ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – III/36919 – I/44 (směr Postřelmov) a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 101 bude začínat v zastávce Zábřeh,nám.Osvobození a dále pokračovat přes zastávku Zábřeh,aut.st. směr Postřelmov objízdnou trasou II/315 ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Dvorská – ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová s obsluhou stávající zastávky Zábřeh,aut.st. – II/315 ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – III/36919 – I/44 (směr Postřelmov) a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 112 bude veden (od Postřelmova) z I/44 – III/36919 – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová do zastávky Zábřeh,aut.st., kde bude spoj ukončen.

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

 

Linka 932272

Sudé spoje (mimo spoj č. 2) budou vedeny ze zastávky Zábřeh,Na Křtaltě – ul. Na Křtaltě – ul. Třešňová – ul. Tunklova – II/315 ul. Československé armády – okružní křižovatka – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – II/315 ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Dvorská – ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová do zastávky Zábřeh,aut.st.

Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Zábřeh,Na Křtaltě – ul. Na Křtaltě – ul. Třešňová – ul. Tunklova – II/315 ul. Československé armády – okružní křižovatka – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození, kde bude spoj ukončen.

Zastávka Zábřeh,aut.st. nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

 

Linka 932280

Spoj č. 101 bude veden (od Postřelmova) z I/44 – III/36919 – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová s obsluhou stávající zastávky Zábřeh,aut.st. – II/315 ul. Valová – ul. Žižkova – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – okružní křižovatka – II/315 ul. Československé armády a dále ve své trase směr zastávka Zábřeh,žel.st. dle platného jízdního řádu.

 

Linka 932289

Spoje č. 7, 10 a 14 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po II/315 ul. Leštinská – ul. Československé armády – okružní křižovatka – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – II/315 ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Dvorská – ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová do stávající zastávky Zábřeh,aut.st.

 

Linka 933246

Spoje č. 11 a 33 budou vedeny (od Postřelmova) z I/44 – III/36919 – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Dvorská – ul. Valová – ul. Žižkova – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – okružní křižovatka – II/315 ul. Československé armády a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linka 933280

Spoj č. 110 bude veden (od MEP) po II/315 ul. Československé armády – okružní křižovatka – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – II/315 ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Dvorská – ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová s obsluhou stávající zastávky Zábřeh,aut.st. – II/315 ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – III/36919 – I/44 (směr Postřelmov) a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

 

Linky MHD

 

Linka 936001

Spoje (směr nemocnice) budou vedeny ze zastávky Zábřeh,Na Křtaltě – ul. Na Křtaltě – ul. Tunklova – II/315 ul. Československé armády – okružní křižovatka – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje (směr Skalička) budou vedeny za zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – II/315 okružní křižovatka – ul. Československé armády – ul. Tunklova – ul. Třešňová – III/31527 ul. Postřelmovská – dále ve stávající trase (přes ul. Dlouhá, Alšova, Severovýchod, Strejcova, Bezručova s obsluhou současných nácestných zastávek) do zastávky Zábřeh,Zubní odd. – ul. Bezručova – ul. Mánesova – ul. Na Hejtmance – III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Třešňová a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Zábřeh,Třešňová (směr nemocnice) nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Zábřeh,nám.Osvobození.

 

Linka 936002

Spoje budou vedeny ze zastávky Zábřeh,ČSA – ul. Tunklova – ul. Třešňová – III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Dlouhá do zastávky Zábřeh,Motel – zpět po III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Alšova – ul. Severovýchod do zastávky Zábřeh,IV.škola – ul. Strejcova do zastávky Zábřeh,Strejcova – ul. Bezručova – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová do zastávky Zábřeh,aut.st. – II/315 ul. Valová – ul. Žižkova – nám. Osvobození – okružní křižovatka – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – II/315 ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Sušilova do zastávky Zábřeh,Sušilova-škola a dále ve svých trasách dle platného JŘ.

Zastávka Zábřeh,Zubní odd. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Zábřeh,nám.Osvobození.

 

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. Nejblíže obsluhovanou zastávkou bude Zábřeh,nám.Osvobození. Přesná obsluha zmíněných zastávek jednotlivými spoji zmíněných linek bude uvedena v připravovaných výlukových jízdních řádech.


Etapa 2: 10. 5. 2023 – 31. 5. 2023 (začne až po skončení Etapa 1) úplná uzavírka parkoviště za kulturním domem

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.


Na zmíněné linky budou v termínu „ETAPA 1“ vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.