Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31521 Mohelnice – Křemačov – Řepová

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 7. 2022 0:00 - 22. 7. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/31521 Mohelnice – Křemačov – Řepová

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/31521 v úsecích Mohelnice – Křemačov a Křemačov – Řepová.

Termín uzavírky: od 11. 7. 2022 do 22. 7. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 933241 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

11. 7. 2022 úplná uzavírka v úseku Mohelnice – Křemačov – včetně BUS

12. 7. 2022 – 22. 7. 2022 úplná uzavírka v úseku Křemačov – Řepová – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 11. 7. 2022 úplná uzavírka v úseku Mohelnice – Křemačov – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice III/31521 nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Spoje (mimo spoje č. 11 a 15) budou ze zastávky Mohelnice,PENNY MARKET vedeny obousměrnou objízdnou trasou po III/4446 ul. Zábřežská – I/44 (směr Libivá) – vlevo na zemědělskou komunikaci přes pole Kukuk – III/31521 Křemačov do zastávky Mohelnice,Křemačov,obchod a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 11 a 15 budou ze zastávky Mohelnice,Mlýnská vedeny po ul. Mlýnská, ul. Sadová – okružní křižovatka ul. Okružní – ul. Třebovská a dále jednosměrnou objízdnou trasou – sjezdem na I/44 – I/44 (směr Libivá) – vlevo na zemědělskou komunikaci přes pole Kukuk – III/31521 Křemačov do zastávky Mohelnice,Křemačov,obchod a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Mohelnice,Třebovská nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.


V termínu 12. 7. 2022 – 22. 7. 2022 úplná uzavírka v úseku Křemačov – Řepová – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice III/31521 nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Spoje (mimo spoje č. 11 a 15) budou ze zastávky Mohelnice,PENNY MARKET vedeny obousměrnou objízdnou trasou po III/4446 ul. Zábřežská – I/44 Libivá – vlevo na III/31522 Květín, Řepová do zastávky Mohelnice,Řepová,rozc.Mírov (na silnici III/31522) a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 11 a 15 budou ze zastávky Mohelnice,Mlýnská vedeny po ul. Mlýnská, ul. Sadová – okružní křižovatka ul. Okružní – ul. Třebovská a dále jednosměrnou objízdnou trasou – sjezdem na I/44 – I/44 Libivá – vlevo na III/31522 Květín, Řepová do zastávky Mohelnice,Řepová,rozc.Mírov (na silnici III/31522) a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávky Mohelnice,TřebovskáMohelnice,Křemačov,obchod nebudou těmito spoji obsluhovány.

Zastávka Mohelnice,Řepová,rozc.Mírov bude přemístěna ke stávajícím označníkům umístěným na silnici III/31552.

 

Dopravní obslužnost v úseku Mohelnice – Křemačov bude zajištěna mimořádnými spoji, které budou zahrnuty do připravovaného výlukového jízdního řádu s upřesněním časových poloh jednotlivých spojů.


Na zmíněnou linku bude ve druhém termínu vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 241