Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31242 v obci Žleb

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
2. 11. 2020 - 27. 11. 2020

Úplná uzavírka silnice III/31242 v obci Žleb

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/31242 v úseku od křižovatky se silnicí II/312 do obce Žleb (u Hanušovic).

Termín uzavírky: od 2.11. do 27.11.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930227 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

  2.11. – 15.11.2020 úplná uzavírka III/31242 – mimo BUS

16.11. – 27.11.2020 úplná uzavírka III/31242 – včetně BUS, vždy od 8:00 do 17:00 hod.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 2.11. – 15.11.2020 úplná uzavírka III/31242 – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

V termínu 16.11. – 27.11.2020 úplná uzavírka III/31242 – včetně BUS

 

V pracovní dobu stavby, vždy od 8:00 do 17:00 hod.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky (konkrétně spoje č. 9 a 13), které nebudou provádět závlek do zastávky Hanušovice,Žleb,U kaple ze silnice II/312, ale budou obsluhovat nejbližší zastávku Hanušovice,Žleb,rozc.

Spoje č. 9 (s odj. v 10:47 hod. z Hanušovic) a č. 13 (s odj. ve 14:30 hod. z Hanušovic) budou vyjíždět z Hanušovic s cca 5 – 8 minutovým zpožděním tak, aby nedošlo k podjetí časů odjezdů ze zastávky Hanušovice,Žleb,rozc. (směr Malá Morava) a dalších nácestných zastávek dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 9 a č. 13 nebudou obsluhovat zastávku Hanušovice,Žleb,U kaple s náhradou v nejbližší zastávce Hanušovice,Žleb,rozc.

 

Mimo pracovní dobu stavby, vždy od 17:00 do 8:00 hod.

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčené linky (konkrétně spoj č. 1 s odj. v 5:26 hod. ze Žlebu na 5:55 hod. do Hanušovic a spoj č. 2 s odj. v 7:25 hod. ze Žlebu na 7:37 hod. do Hanušovic) po volné části vozovky v úseku stavby.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

Silniční provoz bude upravený přechodným dopravním značením.