Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31239 v obci Malá Morava, Podlesí

Změna v autobusové dopravě
2. 8. 2021 0:00 - 4. 12. 2021 23:59

Úplná uzavírka silnice III/31239 v obci Malá Morava, Podlesí

Z důvodu rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/31239 v místě mostu ev. č. 31239-6 v obci Malá Morava, Podlesí.

Termín uzavírky: od 2. 8. 2021 do 19. 11. 2021 od 16. 8. 2021 do 4. 12. 2021 (změna termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930227 a 930228 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

AKTUÁLNĚ: v termínu od 16. 9. do 17. 9. 2021

Z důvodu pokládky živičných povrchů v centru obce dojde k omezení obsluhy zastávky Malá Morava,Podlesí,radnice pouze linkou 930228 spoji č. 2 (odj. 5:21 hod.) a č. 4 (odj. 7:12 hod.), které budou předčasně ukončeny v křižovatce silnice III/31239 před odbočením na místní komunikaci k fotbalovému hřišti, viz níže mapa pod článkem.

Zde se autobusy otočí a obslouží náhradní zastávku Malá Morava,Podlesí,radnice v časech dle platného jízdního řádu.

 

Spoje linky 930227 budou obslužnost zmíněné zastávky zajišťovat bez omezení.


Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (linka 930227, spoje č. 13, 3, 4, 6, 9, 11 a linka 930228, spoje č. 2, 4), které budou ze zastávky Malá Morava,Podlesí,radnice vedeny po navržené obousměrné objízdné trase III/31239 – místní komunikaci okolo fotbalového hřiště – zpět na III/31239 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Silniční provoz na objízdné trase bude řízený světelným signalizačním zařízením.

 

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku řízení silničního provozu světelným signalizačním zařízením je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 5 minut.