Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31229 v obci Malá Morava

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
8. 6. 2024 0:00 - 14. 6. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/31229 v obci Malá Morava

Z důvodu opravy železničního přejezdu dojde k úplné uzavírce silnice III/31229 v místě železničního přejezdu P4149 v obci Malá Morava.

Termín uzavírky: od 8. 6. 2024 do 14. 6. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930216, 930227, 930228 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou zkráceny do zastávky Malá Morava,pohostinství, odkud budou autobusy manipulačně vedeny na silnici III/31235 okolo ObÚ do křižovatky s místní komunikací k sádkám, kde se otočí a vrátí zpět.

Zastávka Malá Morava,pohostinství bude cílovou i počáteční zastávkou.

 

V úseku Malá Morava – Sklené nebude spoji zmíněných linek zajišťována dopravní obslužnost. V tomto úseku bude zavedena kyvadlová doprava v režii obce Malá Morava.

Přestup cestujících bude probíhat v zastávce Malá Morava,pohostinství, kam cestující přejdou z kyvadlové dopravy, která bude začínat či končit v blízkosti místního pohostinství č.p. 1.

 

Zastávky Malá Morava,u Trundů; Malá Morava,pošta; Malá Morava,u kříže a Malá Morava,Sklené,konečná nebudou spoji zmíněných linek obsluhovány, jejich obslužnost zajistí pouze kyvadlová doprava ObÚ Malá Morava. 


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, včetně sladění časových poloh s kyvadlovou dopravou, viz níže pod článkem.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 216Linka 227Linka 228