Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31115 ul. Nádražní ve Štítech

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
25. 5. 2020 - 15. 8. 2020

Úplná uzavírka silnice III/31115 ul. Nádražní ve Štítech

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/31115 ul. Nádražní ve městě Štíty.

Termín uzavírky: od 25.5. do 15.8.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932273, 932286, 932287, 932291 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou pozastaveny nebo ukončeny v zastávce Štíty,nám., kromě linky 932291.

Linka 932291 (spoje obsluhující Heroltice) bude vedena ze zastávky Štíty,nám. po obousměrné objízdné trase po silnici I/43 – III/04313 Březná – s obsluhou náhradní zastávky Heroltice,rozc. u křižovatky III/04313 s místní komunikací od Heroltic – a dále do zastávky Štíty,Březná,statek, kde se otočí a pojede zpět.

Zastávka Štíty,Heroltice,rozc. nebude obsluhována v původní poloze s náhradou v křižovatce místní komunikace od Heroltic s III/04313 u náhradního označníku.

Zastávky Štíty,nový záv.; Štíty,záv.; Štíty,žel.st.; Štíty,Heroltice nebudou obsluhovány bez náhrady.

Na uvedené linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Pozn. Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům linky 700026 dopravce Josef Pinkas, která bude také ukončena v zastávce Štíty,nám. a bude na ni vydaný výlukový jízdní řád Pardubickým krajem.