Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31115 ul. Nádražní ve Štítech

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
25. 5. 2020 - 13. 9. 2020

Úplná uzavírka silnice III/31115 ul. Nádražní ve Štítech

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/31115 ul. Nádražní ve městě Štíty.

Termín uzavírky: od 25.5. do 15.8.2020 13.9.2020 (z důvodu navýšení stavebních prací dochází k prodloužení termínu) 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932273, 932286, 932287, 932291 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů a fází:

25.5. – 24.7.2020 1. fáze – úplná III/31115 v úseku od I/43 po žel. st. – VČETNĚ BUS

25.7. –   2.8.2020 2. fáze – úplná III/31115 v úseku od I/43 po žel. st. – pokládkaVČETNĚ BUS

 3.8. – 13.9.2020 3. fáze – úplná III/31115 v úseku od I/43 po křiž. s MK směr Březná – VČETNĚ BUS

Podstatou změny z pohledu autobusové dopravy je rozdělení stavebních prací na silnici III/31115 na dva úseky, kdy první úsek od křiž. s místní komunikací směr Březná po žel. st. (a dále směr Heroltice) bude realizovaný přednostně do finální podoby, aby došlo k jeho dřívějšímu uvolnění včetně prostoru křižovatky u fy KLEIN automotive s.r.o. směr Březná a druhý úsek od této křižovatky po křižovatku s I/43 u náměstí Míru ve Štítech, který bude realizovaný následně, včetně prodlouženého termínu.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1. a 2. fáze

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou pozastaveny nebo ukončeny v zastávce Štíty,nám., kromě linky 932291.

Linka 932291 (spoje obsluhující Heroltice) bude vedena ze zastávky Štíty,nám. po obousměrné objízdné trase po silnici I/43 – III/04313 Březná – s obsluhou náhradní zastávky Heroltice,rozc. u křižovatky III/04313 s místní komunikací od Heroltic – a dále do zastávky Štíty,Březná,statek, kde se otočí a pojede zpět.

Zastávka Štíty,Heroltice,rozc. nebude obsluhována v původní poloze s náhradou v křižovatce místní komunikace od Heroltic s III/04313 u náhradního označníku.

Zastávky Štíty,nový záv.; Štíty,záv.; Štíty,žel.st.; Štíty,Heroltice nebudou obsluhovány bez náhrady.

Na uvedené linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

V termínu 3. fáze

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou stále pozastaveny nebo ukončeny v zastávce Štíty,nám., kromě linky 932291, dle platných výlukových jízdních řádů.

Linka 932291 (spoje obsluhující Heroltice) bude vedena ze zastávky Štíty,nám. po obousměrné objízdné trase po silnici I/43 – III/04313 Březná – vlevo místní komunikace směr Štíty – u fy KLEIN automotive s.r.o. vpravo na III/31115 ul. Nádražní s obsluhou zastávky Štíty,záv. v náhradním prostoru (směr Heroltice) – a dále ve své trase směr Heroltice dle licence.

Zastávky Štíty,záv.; Štíty,žel.st.; Štíty,Heroltice,rozc.; Štíty,Heroltice budou obsluhovány v původních polohách bez omezení.

Zastávka Štíty,nový záv. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Na uvedené linky budou prodlouženy platnosti stávajících výlukových jízdních řádů bez dalších úprav, vyjma linky 932291, u které dojde k vypracování nového výlukového jízdního řádu, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Pozn. Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům linky 700026 dopravce Josef Pinkas, která bude také ukončena v zastávce Štíty,nám. a bude na ni vydaný výlukový jízdní řád Pardubickým krajem.