Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/0552 v obci Majetín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
23. 11. 2020 0:00 - 13. 12. 2020 23:00

Úplná uzavírka silnice III/0552 v obci Majetín

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/0552 v obci Majetín směr Krčmaň.

Termín uzavírky: od 23.11. do 13.12.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891351, 920511, 920512 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

23.11. – 2.12.2020 a 5.12. – 13.12.2020 – úplná uzavírka mimo BUS

3.12. – 4.12.2020 – úplná uzavírka včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 23.11. – 2.12.2020 a 5.12. – 13.12.2020 – úplná uzavírka mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn obousměrný průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

V termínu 3.12. (od 6:30 hod.) – 4.12.2020 (do 6:30 hod.) – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (891351, 920512), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Majetín,rest. dále po III/0552 – vlevo ul. Příhon – dále po místní komunikaci okolo pískovny a areálu ZD AGRA a.s. do Krčmaně – v Krčmani po ul. Ke Království, ul. Náves – vlevo na I/55 ul. Olomoucká do zastávky Krčmaň,Olomoucká a dále ve svých trasách směr Olomouc.

Dotčené spoje linky 920511 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Majetín,rest. dále po III/0552 – vlevo ul. Příhon – dále po místní komunikaci okolo pískovny a areálu ZD AGRA a.s. do Krčmaně – v Krčmani po ul. Ke Království, ul. Náves na točnu u kostela Sv. Floriána, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Krčmaň,náves.

Zastávka Krčmaň,náves nebude linkou 920511 obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 70 m do prostoru točny u kostela Sv. Floriána.

Zastávka Majetín,škola nebude obsluhována všemi linkami bez náhrady.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca do 5 minut.