Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/04724 ulice Osmek v Přerově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
9. 3. 2020 - 22. 5. 2020

Úplná uzavírka silnice III/04724 ulice Osmek v Přerově

Z důvodu rekonstrukce kanalizační sítě dojde z úplné uzavírce silnice III/04724 ul. Osmek v Přerově i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 9.3. do 22.5.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920514, 920516 a 920518 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu této úplné uzavírky nebude umožněno spojům zmíněných linek obousměrné vedení po důležité silnici III/04724 od Prosenic do Přerova, které nepříznivě umocňuje fakt absence možnosti jednotného otáčení autobusů v obci Prosenice.

Spoje zmíněných linek budou vedeny po objízdných trasách následovně:

Linka 920514 obslouží stávající zastávku Prosenice,náves a pokračuje ul. Na Chmelínku po cca 100 m s odbočením vpravo na stejnojmennou ulici se otočí s napojením zpět na ul. Na Chmelínku – Na Návsi – s napojením na silnici I/47 Lýsky – I/47 Přerov, ul. Lipnická – III/04724 ul. Velká Dlážka – ul. Kopaniny s obsloužením zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště a dále s odbočením na místní komunikaci okolo paneláku č. p. 7 – III/04724 ul. Za Mlýnem , ul. Brabansko, nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve své trase. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Kopaniny,výstaviště bude obsluhována pouze vybranými spoji a to vždy v opačném směru než dosud.

Zastávka Přerov,sokolovna bude obsluhována pouze vybranými spoji a u všech spojů bude nahrazena zastávkou Přerov,nábř. PFB (směr Prosenice).

Zastávka Přerov,Velká Dlážka bude obousměrně zavedena do výlukového jízdního řádu této linky a obsluhována vybranými spoji.

 

Linka 920516 bude vedena z Oseku n. B. – I/47 Prosenice s odbočením do ul. Cukrovarská, kde bude náhradní zastávka Prosenice,náves vedle hasičské zbrojnice – ul. Maloprosenická – zpět na I/47 Lýsky – I/47 Přerov, ul. Lipnická – III/04724 ul. Velká Dlážka – ul. Kopaniny s obsloužením zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště a dále s odbočením na místní komunikaci okolo paneláku č. p. 7 – III/04724 ul. Za Mlýnem , ul. Brabansko, nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve své trase. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávka Prosenice,náves bude pro tuto linku přemístěna do ul. Cukrovarská vedle hasičské zbrojnice.

Zastávka Prosenice,rozc. nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Kopaniny,výstaviště bude obsluhována pouze vybranými spoji a to vždy v opačném směru než dosud.

Zastávka Přerov,sokolovna bude obsluhována pouze vybranými spoji a u všech spojů bude nahrazena zastávkou Přerov,nábř. PFB (směr Prosenice).

Zastávka Přerov,Velká Dlážka bude obousměrně zavedena do výlukového jízdního řádu této linky a obsluhována vybranými spoji.

 

Linka 920518 (pouze sp. č. 5) bude vedena z Oseku n. B. – I/47 Prosenice s odbočením do ul. Cukrovarská, kde bude náhradní zastávka Prosenice,náves vedle hasičské zbrojnice – ul. Maloprosenická – zpět na I/47 Lýsky – I/47 Přerov, ul. Lipnická – III/04724 ul. Velká Dlážka – ul. Kopaniny s obsloužením zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště a dále s odbočením na místní komunikaci okolo paneláku č. p. 7 – III/04724 ul. Za Mlýnem , ul. Brabansko, nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve své trase.

Zastávka Prosenice,náves bude pro tuto linku přemístěna do ul. Cukrovarská vedle hasičské zbrojnice.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Kopaniny,výstaviště bude obsluhována tímto spojem, a to v opačném směru než dosud.

Na tuto linku nebude vypracovaný výlukový jízdní řád.

 

Na zmíněné linky (pouze 920514 a 920516) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.

Upozorňujeme, že výlukový jízdní řád linky 920516 bude navíc ovlivněný i souběžnou dlouhodobou úplnou uzavírkou silnice III/43610 v úseku Veselíčko – Dolní Újezd, více informací o této uzavírce naleznete zde.