Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/04724 ulice Na Chmelínku v obci Prosenice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 4. 2022 0:00 - 8. 8. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/04724 ulice Na Chmelínku v obci Prosenice

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/04724 ulice Na Chmelínku v místě mostu ev. č. 04724-1 v obci Prosenice.

Termín uzavírky: od 11. 4. 2022 do 31. 8. 7. 8. 2022 (předčasné ukončení)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920514, 920516 a 920518 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu úplné uzavírky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po silnici III/04724, které budou vedeny po objízdných trasách následovně:

 

Linka 920514

Spoje obslouží stávající zastávku Prosenice,náves a budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou III/04724 ul. Na Chmelínku cca po 100 m s odbočením vpravo na stejnojmennou ulici se otočí – zpět na III/04724 ul. Na Chmelínku – ul. Na Návsi – I/47 Lýsky – I/47 Přerov, ul. Lipnická – III/04724 ul. Velká Dlážka – ul. Kopaniny s obsluhou stávající zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště a dále s odbočením na místní komunikaci okolo paneláku č. p. 7 – III/04724 ul. Za Mlýnem, ul. Brabansko, nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 4 bude ze zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště vedený dále po ul. Kopaniny – III/04724 ul. Osmek do stávající zastávky Přerov,Kopaniny,ZTŠ, kde se otočí v ul. Křivá na točně MHD – III/04724 ul. Osmek, ul. Za Mlýnem, ul. Brabansko, nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady, mimo spoj č. 4.

Zastávka Přerov,Kopaniny,výstaviště bude obsluhována pouze vybranými spoji a to vždy v opačném směru než dosud.

Zastávka Přerov,sokolovna bude obsluhována pouze vybranými spoji a u všech spojů bude nahrazena stávající zastávkou Přerov,nábř.PFB (směr Prosenice).

Zastávka Přerov,Velká Dlážka bude obousměrně zavedena do výlukového jízdního řádu této linky a obsluhována všemi spoji.

 

Linka 920516

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Oseku n. B. – I/47 Prosenice s odbočením do ul. Cukrovarská s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Prosenice,náves vedle hasičské zbrojnice – III/43415 ul. Maloprosenská – zpět na I/47 Lýsky – I/47 Přerov, ul. Lipnická – III/04724 ul. Velká Dlážka – ul. Kopaniny s obsluhou stávající zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště a dále s odbočením na místní komunikaci okolo paneláku č. p. 7 – III/04724 ul. Za Mlýnem, ul. Brabansko, nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 6 bude ze zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště vedený dále po ul. Kopaniny – III/04724 ul. Osmek do stávající zastávky Přerov,Kopaniny,ZTŠ, kde se otočí v ul. Křivá na točně MHD – III/04724 ul. Osmek, ul. Za Mlýnem, ul. Brabansko, nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Prosenice,náves nebude touto linkou obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do ul. Cukrovarská vedle hasičské zbrojnice.

Zastávka Prosenice,rozc. nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady, mimo spoj č. 6.

Zastávka Přerov,Kopaniny,výstaviště bude obsluhována pouze vybranými spoji a to vždy v opačném směru než dosud.

Zastávka Přerov,sokolovna bude obsluhována pouze vybranými spoji a u všech spojů bude nahrazena stávající zastávkou Přerov,nábř.PFB (směr Prosenice).

Zastávka Přerov,Velká Dlážka bude obousměrně zavedena do výlukového jízdního řádu této linky a obsluhována všemi spoji.

 

Linka 920518

Pouze spoj č. 5 bude vedený jednosměrnou objízdnou trasou z Oseku n. B. – I/47 Prosenice s odbočením do ul. Cukrovarská s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Prosenice,náves vedle hasičské zbrojnice – III/43415 ul. Maloprosenská – zpět na I/47 Lýsky – I/47 Přerov, ul. Lipnická – III/04724 ul. Velká Dlážka – ul. Kopaniny s obsluhou stávající zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště – ul. Kopaniny – III/04724 ul. Osmek do stávající zastávky Přerov,Kopaniny,ZTŠ, kde se otočí v ul. Křivá na točně MHD – III/04724 ul. Osmek, ul. Za Mlýnem, ul. Brabansko, nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Prosenice,náves nebude tímto spojem obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do ul. Cukrovarská vedle hasičské zbrojnice.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ bude tímto spojem obsluhována.

Zastávka Přerov,Kopaniny,výstaviště bude obsluhována tímto spojem, a to v opačném směru než dosud.

Zastávka Přerov,Velká Dlážka bude zavedena do výlukového jízdního řádu této linky a obsluhována uvedeným spojem.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 514Linka 516Linka 518