Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/04721 ul. Husova a ul. Kramářova v Přerově

Změna v autobusové dopravě
24. 6. 2024 0:00 - 15. 11. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/04721 ul. Husova a ul. Kramářova v Přerově

Z důvodu celkové rekonstrukce kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce silnice III/04721 ulice Husova, ulice Kramářova ve městě Přerov.

Termín uzavírky: od 24. 6. 2024 15. 7. 2024 (nový termín zahájení) do 15. 11. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 920514, 920516, 920518, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a 920501, 920940 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou po obsloužení zastávky Přerov,aut.st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou – z prostoru AS výjezdem přilehlým k OD Hypermarket Albert – I/55M ul. Tovární (průtah) – světelná křižovatka I/55M x I/55 ul. Velké Novosady x II/434 ul. Komenského x II/436 ul. Kojetínská a dále ve svých trasách směr Předmostí / Kopaniny, případně směr Bochoř / Henčlov.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou a předpokladu vzniku dopravní kongesce u výše zmíněné světelné křižovatky je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 5 – 7 minut. 


Uvedeným úsekem je vedena i linka 771940 dopravce Z-Group bus a.s. vypravovaná ze Zlínského kraje, která bude trasována dle výše uvedeného.