Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/0462 ul. Olomoucká ve Vyškově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 9. 2022 0:00 - 1. 12. 2022 0:00

Úplná uzavírka silnice III/0462 ul. Olomoucká ve Vyškově

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/0462 v místě mostu ev. č. 0462-14 ve městě Vyškov na území Jihomoravského kraje.

Termín uzavírky: 15. 9. 2022 do 10. 12. 2022 30. 11. 2022 (zkrácení termínu – přerušení stavebních prací)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780407 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Vyškova po silnicích III/37935 – III/37728 Vyškov, místní část Dědice – III/37737 – III/37729 do Pustiměři.

 

Zastávka Pustiměř,rozc.0.1 nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/37729 (směr Radslavice) v blízkosti RD č. p. 42 a 62 kromě spoje č. 23, který zastávku obslouží v původní poloze.

Zastávka Pustiměř,u kříže nebude obousměrně obsluhována bez náhrady kromě spoje č. 23.

Zastávky Vyškov,letiště; Vyškov,Remagg; Vyškov,Sochorova; Vyškov,Dukelská nákup.stř.; Vyškov,u podchodu nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Vyškov,Dělnický dům bude mimořádně obsluhována spoji zmíněné linky.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 407