Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/03559 v obci Poruba

Změna v autobusové dopravě
25. 5. 2020 - 30. 9. 2020

Úplná uzavírka silnice III/03559 v obci Poruba

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/03559 v obci Poruba – průtah obcí.

Termín uzavírky: od 25.5. do 8.9.2020 30.9.2020 (prodloužení termínu – vícepráce)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920535 a 920536 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou mimořádně ukončeny před obcí Poruba (ve směru od Hustopečí n. B.) v prostoru náhradní zastávky Hustopeče n.Bečvou,Poruba,točna. V blízkosti této zastávky budou autobusy provádět i otočení po místní komunikaci.

Zastávka Hustopeče n.Bečvou,Poruba,točna nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradnímu označníku před obec Poruba v blízkosti křižovatky III/03559 s místní komunikací (směr areál ZD).

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

Uvedeným úsekem je vedena i linka 882908 dopravce Transdev Morava s.r.o. které taktéž nebude umožněn průjezd obcí a bude vedena po obousměrné objízdné trase z Palačova – III/0487 – III/03560 Poruba – bude umožněn přejezd přes silnici III/03559 na místní komunikaci – po místní komunikaci okolo retenční nádrže na náhradní zastávku Hustopeče n.Bečvou,Poruba,točna a dále ve své trase.

V termínech pokládky živičných vrstev (předpoklad 10.9. – 16.9.2020) bude tato linka vedena po delší obousměrné objízdné trase z Palačova – III/0487 Lešná – I/35 okružní křižovatka – I/35 – III/03561 – III/03559 Poruba na náhradní zastávku Hustopeče n.Bečvou,Poruba,točna, kde se otočí na místní komunikaci a dále ve své trase.

Zastávka Hustopeče n.Bečvou,Poruba,točna nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradnímu označníku před obec Poruba v blízkosti křižovatky III/03559 s místní komunikací (směr areál ZD).

Zastávka Hustopeče n.Bečvou,Poruba,dvůr nebude obsluhována po celou dobu stavby bez náhrady.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 V důsledku vedení spojů linky 882908 objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 10 min.