Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/03545 v Rozvadovicích

Změna v autobusové dopravě
11. 8. 2020 - 9. 10. 2020

Úplná uzavírka silnice III/03545 v Rozvadovicích

Z důvodu výkopových pracích při pokládce elektrických kabelů dojde k úplné uzavírce silnice III/03545 a částečné uzavírce II/449 v obci Rozvadovice.

Termín uzavírky: od 11.8. do 9.10.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890302, 890308, 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseku:

  • Částečná uzavírka silnice III/03545: 24.8. – 28.8.2020; 31.8. – 4.9.2020; 7.9. – 17.9.2020; 5.10. – 9.10.2020
  • Částečná uzavírka silnice II/449: 29.9. – 2.10.2020
  • Úplná uzavírka silnice III/03545: 18.8. – 21.8.2020; 22.9. – 24.9.2020

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínech částečných uzavírek (silnic II/449 a III/03545) bude umožněn průjezd dotčených linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy bez omezení.

 

V termínu úplné uzavírky silnice III/03545 od 18.8. do 21.8.2020 nejsou v uvedeném úseku provozovány žádné linky VLD v závazku Olomouckého kraje.

 

V termínu úplné uzavírky silnice III/03545 od 22.9. do 24.9.2020 nebude umožněn průjezd spojům dotčené linky (890308, spoje č. 4 a 9 – spoje jsou provozovány pouze ve školní vyučování). Uvedené spoje nebudou provádět závlek ze silnice II/449 do obce a neobslouží zastávku Litovel,Rozvadovice,náves.

Zastávka Litovel,Rozvadovice,náves nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Litovel,Rozvadovice,rozc. na silnici II/449.