Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/03539 v úseku obcí Žádlovice – Líšnice

Změna v autobusové dopravě
27. 11. 2023 0:00 - 11. 12. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/03539 v úseku obcí Žádlovice – Líšnice

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/03539 v úseku obcí Žádlovice – Líšnice.

Termín uzavírky: od 27. 11. 2023 do 11. 12. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933243, 933248, 933251 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Samotným úsekem stavby silnice III/03539 není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje, pouze jsou využívány k trasování zmíněných linek oba konce stavebního úseku, tzn. křižovatka II/644 x III/03539 v Líšnici i křižovatka III/03539 x III/37327 v Žádlovicích, místní části Na Pešti.

 

Křižovatka II/644 x III/03539 v Líšnici

Uvedeným úsekem jsou vedeny spoje zmíněných linek 933243 a 933251, které zajišťují obslužnost zastávky Líšnice,rozc., a některé z nich se zde i otáčí. Po dobu realizace stavby bude umožněn průjezd BUS úsekem stavby, včetně zachování možnosti otáčení.

Zastávka Lišnice,rozc. bude obousměrně obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

Křižovatka III/03539 x III/37327 v Žádlovicích, místní části Na Pešti

Uvedeným úsekem jsou vedeny spoje zmíněné linky 933248, kterým bude umožněn průjezd po celou dobu realizace stavby, včetně termínu pokládky živice. Samotná pokládka živičných povrchů bude probíhat v prodlevách mezi spoji zmíněné linky v zatím neupřesněném víkendovém dni.

Zastávka Loštice,Žádlovice,Na Pešti bude obousměrně obsluhována ve stávající poloze bez omezení.