Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/01857 ul. Náves v Přerově, MČ Dluhonice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
10. 10. 2022 0:00 - 23. 10. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/01857 ul. Náves v Přerově, MČ Dluhonice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/01857 ul. Náves a místní komunikace ul. K Nadjezdu v Přerově, místní části Dluhonice.

Termín uzavírky: od 10. 10. 2022 do 23. 10. 2022

Uzavřenými úseky je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920511 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd a otáčení spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Přerova, Předmostí I/55L – I/55 – II/150 Rokytnice do stávající zastávky Rokytnice,Hliníky a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu, bez zajištění dopravní obslužnosti místní části Dluhonice.

Spoje č. 3, 7, 4, 8, 22 budou navíc obsluhovat i zastávku Rokytnice,Hliníky.

 

Zastávky Přerov,Předmostí,Dluhonská; Přerov,Dluhonice,náves; Přerov,Dluhonice,konečná nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.


Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 511