Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/635 ul. Svatoplukova v Litovli

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
2. 10. 2023 0:00 - 11. 10. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/635 ul. Svatoplukova v Litovli

Z důvodu stavebních prací na železničním přejezdu dojde k úplné uzavírce silnice II/635 ul. Svatoplukova v místě železničního přejezdu P6669 ve městě Litovel.

Termín uzavírky: od 2. 10. 2023 do 11. 10. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890301, 890303, 890304, 890305, 890307, 890309, 890311, 933244 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 890335, 891376 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

2. 10. 2023 –   6. 10. 2023 úplná uzavírka silnice II/635 ul. Svatoplukova – včetně BUS

7. 10. 2023 – 11. 10. 2023 úplná uzavírka chodníku a cyklostezky – bez dopadu na trasování BUS

  

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 2. 10. 2023 – 6. 10. 2023 úplná uzavírka silnice II/635 ul. Svatoplukova – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Litovli ze silnice II/635 ul. Svatoplukova – ul. Cholinská – okolo fy MJM Litovel a.s. na účelovou komunikaci – žel. přejezd P6670 – místní komunikace, Nasobůrky – křižovatka „u kříže“ – III/3732 (úsek souběžné úplné uzavírky) – II/635 s náhradní obsluhou stávající zastávky Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoj č. 1 linky 890335 nebude vyčkávat v zastávce Litovel,aut.st. na linky 890301, 890303, 890305, 890307 a 890309 bez náhrady. Cestující využijí následující spoj č. 1 linky 890312 (odjezd 5:42 hod. Litovel,aut.st.)

Spoje č. 5, 12, 24 a 25 linky 890335 nebudou obsluhovat zastávky Litovel,Nasobůrky,prům.zóna a Litovel,Nasobůrky,Alibona bez náhrady.

 

Zastávka Litovel,Nasobůrky,Alibona (směr Haňovice / Chudobín / Sobáčov) nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska.

V opačném směru bude zastávka Litovel,Nasobůrky,Alibona obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 5 – 7 minut.