Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/635 u obce Sobáčov

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
24. 6. 2024 0:00 - 30. 9. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice II/635 u obce Sobáčov

Z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 635-015 dojde k úplné uzavírce silnice II/635 u obce Sobáčov.

Termín uzavírky: od 24. 6. 2024 do 30. 9. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890303, 890304, 890307, 890309, 933244 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 303

Dotčené spoje budou po obsluze náhradní zastávky Mladeč,Sobáčov,rest.STOP vedeny obousměrnou objízdní trasou zpět po silnici II/635 – nájezd D35 – D35 – EXIT 245 – III/4499 s obsluhou zastávky Mladeč,nám. a dále dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 11 bude po obsluze náhradní zastávky Mladeč,Sobáčov,rest.STOP veden jednosměrnou objízdní trasou zpět po silnici II/635 – II/373 Chudobín – Nová Ves – III/37310 Měrotín – II/635 – III/4499 do zastávky Mladeč,nám., kde bude ukončen.

Zastávka Mladeč,nám. bude mimořádně obsluhovaná spoji této linky.

Zastávka Mladeč,Sobáčov,rest.STOP nebude obousměrně obsluhovaná v původní poloze, ale bude přemístěna do prostoru v blízkostí budovy STK k náhradnímu označníku.

 

Linka 307

Spoje č. 3, 21, 501 budou vedeny ze zastávky Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska jednosměrnou objízdní trasou po silnici II/635 – nájezd D35 – D35 – EXIT 245 – III/4499 – II/635 a dále dle platného jízdního řádu.

Zastávka Mladeč,Sobáčov,rest.STOP nebude obsluhovaná bez náhrady.

Spoje č. 1, 9, 13, 19 budou po obsluze náhradní zastávky Mladeč,Sobáčov,rest.STOP vedeny jednosměrnou objízdní trasou zpět po silnici II/635 – nájezd D35 – D35 – EXIT 245 – III/4499 – II/635 do zastávky Mladeč,Vápenka a dále dle platného jízdního řádu.

Zastávka Mladeč,Sobáčov,rest.STOP nebude obsluhovaná v původní poloze, ale bude přemístěna do prostoru v blízkostí budovy STK k náhradnímu označníku.

 

Linka 309

Spoje č. 2, 4 budou vedeny jednosměrnou objízdní trasou ze zastávky Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska po silnici II/635 – nájezd D35 – D35 – III/4499 a dále dle platného jízdního řádu.

Zastávka Mladeč,Sobáčov,rest.STOP nebude spojem č. 4 obsluhovaná bez náhrady.

 

Linka 244

Dotčené spoje budou po obsluze náhradní zastávky Mladeč,Sobáčov,rest.STOP  vedeny obousměrnou objízdní trasou po silnici II/635 – nájezd D35 – D35 – III/4499 – II/635 a dále dle platného jízdního řádu.

Zastávky Mladeč,Sobáčov,rest.STOP  nebude obousměrně obsluhovaná v původní poloze, ale bude přemístěna do prostoru v blízkostí budovy STK k náhradnímu označníku.

Upozorňujeme, že z důvodu vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou dojde k jejich zpoždění cca 5 minut.

 

Z provozních důvodů dojde k časovým úpravám spojů na lince 304.

 

Na linky 303, 304, 307, 309 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 303Linka 304Linka 307Linka 309