Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/570 v úseku Nedvězí – Hněvotín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 6. 2022 0:00 - 27. 7. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/570 v úseku Nedvězí – Hněvotín

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/570 v úseku obcí Olomouc, místní část Nedvězí – Hněvotín.

Termín uzavírky: od 15. 6. 2022 do 27. 7. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400 dopravce FTL-First Transport Lines a.s.; 780439, 890370 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 891370, 891378, 891400 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Termín 1: 15. 6. 2022 – 3. 7. 2022 úplná uzavírka II/570 v úseku Nedvězí – Technologický park

Termín 2:  4. 7. 2022 – 27. 7. 2022 úplná uzavírka II/570 v úseku Technologický park – Hněvotín

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 15. 6. 2022 – 3. 7. 2022 úplná uzavírka II/570 v úseku Nedvězí – Technologický park

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linky 780400 a 891400

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Nedvězí ze silnice III/5704 ul. Jilemnického – II/570 ul. Jilemnického – II/570 Olomouc, ul. Zolova – místní komunikace ul. Zolova – nájezd na I/46 ul. Brněnská okolo hotelu Hesperia (v opačném směru místní komunikací okolo ČS OMV a ul. Kafkova) – I/46 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linky 780439, 890370, 891378

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Hněvotína ze silnice II/570 – místní komunikací okolo Technologického parku („stará Hněvotínská“) – Olomouc, ul. I. P. Pavlova – ul. Kafkova – podjezd pod I/46 – nájezd na I/46 ul. Brněnská okolo hotelu Hesperia (v opačném směru místní komunikací okolo ČS OMV a ul. Kafkova) – I/46 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 891370

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Hněvotína ze silnice II/570 – místní komunikací okolo Technologického parku („stará Hněvotínská“) – Olomouc, ul. I. P. Pavlova – ul. Kafkova – podjezd pod I/46 – nájezd na I/46 ul. Brněnská okolo hotelu Hesperia (v opačném směru místní komunikací okolo ČS OMV a ul. Kafkova) – I/46 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 23, 39, 29, 31, 42, 10, 24 budou vedeny výše uvedenou objízdnou trasou a náhradou obslouží přemístěnou zastávku Olomouc,Technologický park na místní komunikaci okolo Technologického parku v blízkosti křižovatky s ul. Na Statkách.

Zastávka Olomouc,Technologický park nebude těmito spoji obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 600 m zpět v blízkosti křižovatky ul. Na Statkách s místní komunikací okolo Technologického parku k náhradním označníkům.


V termínu 4. 7. 2022 – 27. 7. 2022 úplná uzavírka II/570 v úseku Technologický park – Hněvotín

 

Linky 780400 a 891400

Spoje budou vedeny ve svých stávajících trasách s obsluhou zastávek v původních polohách bez omezení.

 

Linky 780439, 890370, 891370, 891378

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Hněvotíně ze stávající zastávky Hněvotín,nám. – II/570 okružní křižovatka – III/5709 ve směru Lutín s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Hněvotín,nám. – III/5709 Topolany, ul. Bílkova – II/448 ul. Sv. Jana – II/448 Olomouc, tř. Míru – místní komunikace ul. Neředínská, ul. Okružní, ul. Hraniční – I/46 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Hněvotín,nám. směr Lutín (na silnici II/570) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 100 m dále na silnici III/5709 v blízkosti stodoly RD č. p. 39 na chodník k náhradnímu označníku

Zastávka Hněvotín,WANZL nebude spoji linek 780439 a 891370 obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Olomouc,Technologický park nebude spoji linky 891370 obousměrně obsluhována bez náhrady.


Na zmíněné linky 780439 a 891370 budou po dobu druhého termínu vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 370Linka 439