Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/457 u obce Bernartice, MČ Horní Heřmanice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
4. 11. 2022 0:00 - 17. 11. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/457 u obce Bernartice, MČ Horní Heřmanice

Z důvodu celkové rekonstrukce železničního svršku dojde k úplné uzavírce silnice II/457 v místě železničního přejezdu P4372 u obce Bernartice, místní části Horní Heřmanice.

Termín uzavírky: od 4. 11. 2022 do 14. 11. 2022 17. 11. 2022 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 950125 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Spoje č. 3, 21, 24, 208, 209, 210, 211, 212, 213 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Velká Kraš,Hukovice,zast. – III/4539 Kobylá nad Vidnavkou – Tomíkovice – III/4538 Buková – III/4537 Bernartice s obsluhou stávající zastávky Bernartice,ObÚ – II/457 a dále ve svých trasách směr Javorník dle platného jízdního řádu.

 

Spoje č. 5, 8, 11, 13 budou vedeny výše uvedenou objízdnou trasou s tím, že navíc provedou závlek z Bernartic po silnici II/457 do zastávky Bernartice,Horní Heřm.,žel.zast., odkud budou autobusy pokračovat po místní komunikaci do areálu tamní SŠ GFaS Jeseník, kde se otočí a vrátí se zpět do Bernartic a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Spoje č. 4 a 12 budou vedeny ve svých trasách od Javorníku přes Bukovou do Bernartic s obsluhou stávající zastávky Bernartice,ObÚ (na silnici III/4537) odkud budou autobusy pokračovat na II/457 – III/4573 – místní komunikaci „panelka“ okolo areálu ZD – II/457 zpět do Bernartic a dále výše uvedenou objízdnou trasou přes Bukovou, Kobylou n. V. do zastávky Velká Kraš,Hukovice,zast. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Obsluha zastávky Bernartice,ObÚ, která je v současnosti rozmístěna ke čtyřem označníkům (2x na silnici II/457 a 2x na silnici III/4537) bude upravena následovně:

  • Spoje č. 5, 8, 13 obslouží zastávku u označníků na silnici II/457 (v blízkosti hostince)
  • Spoje č. 3, 4, 11, 12, 21, 24, 208, 209, 210, 211, 212, 213 obslouží zastávku u označníků na silnici III/4537 (v blízkosti OÚ)

Zastávka Bernartice,Horní Heřm.,žel.zast. bude obsluhována pouze spoji č. 5, 8, 11 a 13.

Zastávka Bernartice,Horní Heřm.,statek nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. 


Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 


Autobusy NAD

Výše uvedenou objízdnou trasu včetně obsluhy zastávky Bernartice,Horní Heřm.,žel.zast. a otáčení v areálu SŠ GFaS Jeseník, budou využívat i autobusy náhradní autobusové dopravy (NAD) za souběžně probíhající výluku na železniční trati č. 295. Výlukový jízdní řád ČD naleznete zde.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 125