Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/456 v úseku Černá Voda – Stará Červená Voda

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 7. 2019 - 30. 11. 2019

Úplná uzavírka silnice II/456 v úseku Černá Voda – Stará Červená Voda

Z důvodu rekonstrukce silnice II/456 v úseku Černá Voda –  Stará Červená Voda bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 15.7. do 30.11.2019, od 26.8. do 22.9.2019 včetně BUS

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950118 a 950121 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V uvedeném úseku bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby, vždy po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů. V důsledku postupu stavby mohou být mírně posunuty o několik metrů, dle požadavku stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujících.

Vzhledem k délce stavebního úseku může docházet ke zpoždění spojů zmíněných autobusových linek cca do 5 minut.

 

V termínu od 26.8. do 22.9.2019  budou vyloučeny zmíněné autobusové linky ze stavebního úseku pouze v pracovní době zhotovitelské společnosti a v době nezbytné pro chladnutí asfaltových vrstev, tzn. ve dnech Pondělí – Sobota, vždy od 7:30 do 19:30 hod.

 

Níže uvedený popis vedení zmíněných linek objízdnou trasou je základní:

V pracovní době stavby (tzn. ve dnech Pondělí – Soboty, vždy od 7:30 do 19:30 hod.)

nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby, které budou vedeny po objízdné trase ze zastávky Černá Voda,kult.dům po  II/456 Černá Voda – I/60 Žulová – III/4539 Vidnava – III/4563 Stará Červená Voda a dále ve svých trasách.

U vybraných spojů bude otáčení autobusů probíhat na parkovišti před kulturním domem u zastávky Černá Voda,kult.dům dle návrhu žadatele; u křižovatky v blízkosti zastávky Stará Červená Voda,rozc. nebo u zastávky Stará Červená Voda, ObÚ, případně v těchto zastávkách dojde k jejich ukončení.

Autobusové zastávky Černá Voda,hřiště a Černá Voda,Rokliny nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Ve zbylých časech (mimo pracovní dobu stavby – tzn. od 19:30 hod. do 7:30 hod. následujícího dne, včetně celé neděle)

bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek, vždy po volné části vozovky.

Autobusové zastávky v těchto časech budou obslouženy dle platných JŘ, případně budou posunuty o několik metrů, dle požadavku stavby, v dohledové vzdálenosti cestujících.

 

Vzhledem k velké časové a kilometrické náročnosti objízdné trasy budou na zmíněné linky vydány výlukové jízdní řády s platností od 26.8. do 22.9.2019, ve kterých bude zapracováno vedení konkrétních spojů, obsluha zastávek dotčenými linkami a časová poloha jednotlivých spojů, viz níže.