Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/455 v obci Písečná

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 10. 2022 0:00 - 18. 10. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/455 v obci Písečná

Z důvodu celkové rekonstrukce železničního přejezdu dojde k úplné uzavírce silnice II/455 v místě železničního přejezdu P4318 v obci Písečná směr Supíkovice.

Termín uzavírky: od 11. 10. 2022 do 18. 10. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950119, 950121 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny z Písečné obousměrnou objízdnou trasou ze silnice II/455 – III/4551 s náhradní obsluhou stávající zastávky Písečná,kino – místní komunikace okolo letiště (LKM) – II/457 Velké Kunětice – II/455 Supíkovice do zastávky Supíkovice,Národní dům, odkud budou v Supíkovicích pokračovat po II/455 na náhradou přemístěnou zastávku Supíkovice,ČMPK a plochu před společností ELKOPLAST CZ, kde se otočí a zpět po II/455 ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Zastávka Písečná,žel.st. nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Písečná,kino.

Zastávka Supíkovice,ČMPK nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 850 m dále do obce na místní komunikaci před společností ELKOPLAST CZ k náhradnímu označníku.

Zastávka Supíkovice,jeskyně nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

V důsledku zajištění přestupových vazeb dojde k úpravám spojů i na lince 950118 s nutností vypracování výlukového jízdního řádu.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 118Linka 119Linka 121