Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/450 Domašov – Videlský kříž

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 4. 2021 0:00 - 6. 8. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice II/450 Domašov – Videlský kříž

Z důvodu pokračujících stavebních prací na rekonstrukci vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/450 v úseku Sedlo Videlský kříž, hranice kraje – křižovatka se silnicí I/44 v Domašově.

Termín uzavírky: od 1. 4. 2021 6. 4. 2021 (změna) do 16. 7. 2021 6. 8. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950111, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a dvou etap:

6.4. –   6.6.2021 (Etapa II) Bělá p. P., točna BUS – Domašov, křižovatka s I/44

7.6. – 6.8.2021 (Etapy I + II) Sedlo Videlský kříž – Bělá p. P., točna BUS – Domašov, křižovatka s I/44

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Linka 950904

V termínu od 6.4. do 30.5.2021 (úplná uzavírka mimo BUS této linky)

bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněné linky s obsluhou zastávek bez omezení.

 

V termínu od 31.5. do 16.7.2021 (úplná uzavírka včetně BUS této linky – pokládka živičných vrstev)

nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Jeseník,aut.st. – I/44 ul. Smetanova, ul. 28. října, ul. Šumperská – II/453 ul. Rejvízská – II/453 Dětřichov, Rejvíz, Dolní Údolí – II/454 Zlaté Hory – II/445 Zlaté Hory s obsluhou zastávky Zlaté Hory,aut.st. – II/445 Heřmanovice, Vrbno p. P. a dále ve svých trasách.

Zastávky Bělá p.Prad.,Adolfovice,Mlýnky; Bělá p.Prad.,Domašov,ObÚ; Bělá p.Prad.,Domašov,rozc.; Bělá p.Prad.,vodopády; Bělá p.Prad.,Videlský kříž; Vrbno p.Prad.,Vidly,konečná; Vrbno p.Prad.,Bílý Potok nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Linka 950111

V termínu od 6.4. do 6.6.2021 (stavební činnost v celém úseku Bělá p. P., točna BUS – Domašov křiž. s I/44)

bude umožněn průjezd spojům dotčené linky až do konečné zastávky Bělá p.Prad.,konečná pouze mimo pracovní dobu stavby tj. od 16:50 hod. do 7:10 hod.!

 

V pracovní době stavby tj. od 7:10 do 16:50 hod. nebude umožněn průjezd spojům až na točnu do konečné zastávky Bělá p.Prad.,konečná, ale budou předčasně ukončeny v zastávce Bělá p.Prad.,Domašov,rozc., odkud budou autobusy manipulačně pokračovat po I/44 do Filipovic, kde se otočí na točně pod sjezdovkou „Skipark Filipovice“.

Zastávky Bělá p.Prad.,Domašov,polesí; Bělá p.Prad.,Domašov,háj.; Bělá p.Prad.,vodopády; Bělá p.Prad.,konečná nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

V termínu od 7.6. do 16.7.2021 (stavební činnost v celém úseku Bělá p. P., točna BUS – Domašov křiž. s I/44 – pokládka živičných vrstev)

nebude umožněn průjezd spojům až do konečné zastávky Bělá p.Prad.,konečná, ale budou předčasně ukončeny u areálu ZD, kde se autobusy budou otáčet a obsluhovat náhradní zastávku Bělá p.Prad.,Domašov,háj. Spoje této linky budou vedeny úsekem od křiž. se silnicí  I/44 po areál ZD pouze mimo pracovní dobu stavby tj. od 4:30 do 7:10 hod.!

Zastávka Bělá p.Prad.,Domašov,háj. nebude obsluhována v původní poloze s náhradou o cca 350 m dále v prostoru točny areálu ZD u náhradního označníku.

Zastávky Bělá p.Prad.,vodopádyBělá p.Prad.,konečná nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

V pracovní době stavby, včetně technologických přestávek, tj. od 7:10 do 4:30 hod. nebude umožněn průjezd spojům až na točnu do areálu ZD na náhradní zastávku Bělá p.Prad.,Domašov,háj., ale budou předčasně ukončeny v zastávce Bělá p.Prad.,Domašov,rozc., odkud budou autobusy manipulačně pokračovat po I/44 do Filipovic, kde se otočí na točně pod sjezdovkou „Skipark Filipovice“.

Zastávky Bělá p.Prad.,Domašov,polesí; Bělá p.Prad.,Domašov,háj.; Bělá p.Prad.,vodopády; Bělá p.Prad.,konečná nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Linky 950111, 950904

V termínu od 17. 7. do 6. 8. 2021 (úplná uzavírka mimo BUS – dokončovací práce)

bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek s obsluhou zastávek bez omezení.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 111Linka 904