Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/449 v úseku Litovel – Litovel, MČ Rozvadovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 7. 2022 0:00 - 30. 9. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/449 v úseku Litovel – Litovel, MČ Rozvadovice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/449 v úseku Litovel – Litovel, místní část Rozvadovice.

Termín uzavírky: od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890302, 890308 a 950157 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Aktuálně s platností od 1. 9. 2022 dochází k úpravám některých spojů na linkách 890302 a 890308.

Linka 890302

Spoj č. 12 jedoucí z Olomouce (s odj. v 6:50 hod.) do Litovle bude zajišťovat obslužnost zastávek Litovel,Březové,náves; Litovel,Unčovice,škola a Litovel,Rozvadovice,rozc.

Spoj č. 53 z Litovle (s odj. ve 14:05 hod.) do Olomouce bude uspíšen o 10 min. na svém pravidelném odjezdu a bude zajišťovat obslužnost zastávek Litovel,Rozvadovice,rozc.; Litovel,Unčovice,škola; Litovel,Březové,náves.

 

Linka 890308

Spoje č. 7 a 10 provozované v úseku zastávek Litovel,aut.st.Litovel,hřbitov budou opět obnoveny v celé své délce. 

Spoje č. 5, 9, 4 a 8 provozované v úseku Litovel – MČ Březové budou zrušeny v celé své délce a částečně nahrazeny novými spoji č. 504, 509 a výše uvedenými spoji č. 12 a 53 linky 890302.

Nové spoje č. 504 a 509 budou zajišťovat obslužnost mezi zastávkami Litovel,aut.st. a Litovel,škola.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány aktualizované výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890302

Spoje budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Palackého – okružní křižovatka – II/635 ul. Svatoplukova – II/635 Nasobůrky – EXIT 248 – D35 – EXIT 253 – II/449 Unčovice – II/635 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Litovel,Unčovice,rozc. (pouze ve směru do Olomouce) a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budou z Unčovic pokračovat po II/449 do Rozvadovic s obsluhou stávající zastávky Litovel,Rozvadovice,rozc., následně se otočí po místní komunikaci před RD č. p. 54 a budou pokračovat zpět po II/449 do Unčovic a dále ve svých trasách směr Olomouc, nebo Litovel dle platného jízdního řádu.

Zastávka Litovel,Rozvadovice,rozc. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji dle výlukového jízdního řádu.

Zastávka Litovel,Unčovice,rozc. (směr Olomouc) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 110 m dále ve směru jízdy na silnici II/635 v blízkosti prodejny rychlého občerstvení k náhradnímu označníku.

Zastávka Litovel,Chořelice,rozc. nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Linka 890308

Spoje budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Palackého – okružní křižovatka – II/635 ul. Svatoplukova – II/635 Nasobůrky – EXIT 248 – D35 – EXIT 253 – II/449 Unčovice – II/635 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Litovel,Unčovice,rozc. (pouze ve směru do Nákla) a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 4 a 9 budou z Unčovic pokračovat po II/449 do Rozvadovic s obsluhou stávající zastávky Litovel,Rozvadovice,náves, následně se otočí okolo kostela a budou pokračovat zpět po II/449 do Unčovic a dále ve svých trasách směr Březové, nebo Litovel dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 1, 3, 8 a 14 nebudou provádět závlek do Rozvadovic, bez obousměrné obsluhy zastávky Litovel,Rozvadovice,rozc.

Spoje č. 7 a 10 budou zrušeny bez náhrady v celé své trase.

Zastávka Litovel,Unčovice,rozc. (směr Náklo) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 110 m dále ve směru jízdy na silnici II/635 v blízkosti prodejny rychlého občerstvení k náhradnímu označníku.

Zastávky Litovel,hřbitov a Litovel,Chořelice,rozc. nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 950157

Spoje budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Palackého – okružní křižovatka – II/635 ul. Svatoplukova – II/635 Nasobůrky – EXIT 248 – D35 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Na zmíněné linky (mimo linku 950157) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 302Linka 308