Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/449 ulice Dukelská v Litovli

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
31. 1. 2022 0:00 - 30. 6. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/449 ulice Dukelská v Litovli

Z důvodu pokračujících prací na celkové rekonstrukci vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/449 ul. Dukelská v Litovli v úseku od mostu přes Mlýnský potok po křižovatku s ul. Příčná.

Termín uzavírky: od 31. 1. 2022 do 30. 6. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890301, 890302, 890303, 890304, 890305, 890307, 890308, 890309, 890310, 890311, 890312, 890313, 933244, 950157 dopravce ARRIVA autobusy a. s. a 890335, 891376 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Stavební práce budou probíhat v úseku silnice II/449 ul. Dukelská od mostu přes Mlýnský potok po křižovatku s ul. Příčná.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek ani nebude umožněno využívat prostor současné autobusové stanice v Litovli, která bude stále přemístěna do náhradních prostor na vymezené ploše parkoviště v ul. Příčná v blízkosti supermarketu BILLA.

Autobusová zastávka Litovel,aut.st. nebude po celou dobu stavby obsluhována v původní poloze s náhradou ve zmíněném prostoru parkoviště v blízkosti supermarketu BILLA. Správu nad tímto prostorem náhradní zastávky Litovel,aut.st. bude zajišťovat správce současné autobusové stanice ČSAD Ostrava a. s.

 

Spoje zmíněných autobusových linek budou vedeny z prostoru „náhradní autobusové stanice“ v ul. Příčná po následujících objízdných trasách:

Ve směru Unčovice / Nasobůrky po obousměrné objízdné trase z ul. Příčná – ul. Palackého – II/449 ul. Palackého s obsluhou zastávky Litovel,Palackého a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Ve směru Červenka / Nové Zámky / Tři Dvory po obousměrné objízdné trase z ul. Příčná – silnice II/449 ul. Dukelská a po nově zrekonstruovaném úseku dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení