Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/449 ul. Uničovská v Litovli

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 6. 2022 0:00 - 14. 12. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/449 ul. Uničovská v Litovli

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/449 ul. Uničovská v Litovli (směr Červenka).

Termín uzavírky: od 20. 6. 2022 do 20. 12. 2022 13. 12. 2022 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890302, 890304, 890307, 890310, 890312, 933244, 950157 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a 890335 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Etapa 1: 20. 6. 2022 – 31.   8. 2022 – úplná uzavírka II/449 v úseku od kruhového objezdu u Domu dětí a mládeže – okolo Motelu Bábek – až před benzinovou stanici SHELL – včetně BUS

Etapa 2:   1. 9. 2022 – 13. 12. 2022 – úplná uzavírka v úseku od křižovatky se sil. III/4498 ul. Loštická (směr Nové Zámky) až před benzinovou stanici SHELL – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1: 20. 6. 2022 – 31. 8. 2022 – úplná uzavírka II/449 v úseku od kruhového objezdu u Domu dětí a mládeže – okolo Motelu Bábek – až před benzinovou stanici SHELL – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890302

Spoje č. 3, 5, 11, 43, 45, 51, 75, 83, 28, 30, 32, 68, 74, 72, 88, 76 budou mimořádně zkráceny a ukončeny, případně začínat, v zastávce Litovel,aut.st. (v ul. Příčná).

Zastávka Litovel,rozc.k cukrovaru nebude těmito spoji obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Linka 890304

Spoje č. 19 a 20 budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Dukelská – okružní křižovatka – II/447 ul. Žerotínova – II/447 Tři Dvory – místní komunikace okolo průmyslové zóny – Červenka, ul. Za Mlékárnou – ul. Wolkerova – III/4497 ul. Nádražní a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Litovel,rozc.k cukrovaru a Litovel,Papcel nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 Spoje č. 4, 29, 32 budou mimořádně zkráceny a ukončeny, případně začínat, v zastávce Litovel,aut.st. (v ul. Příčná).

Zastávky Litovel,rozc.k cukrovaru a Litovel,Papcel nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 890307

Spoje č. 5, 7, 11, 15, 33, 27, 29, 31, 8, 10, 12, 14, 36, 30, 32 a 34 zajišťující dopravní obslužnost v úseku Litovel – Nové Zámky nebudou provozovány.

Zastávky Litovel,aut.st.; Litovel,rozc.k cukrovaru a Mladeč,Nové Zámky,křiž. nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 890310

Spoje č. 5 a 8 budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Dukelská – okružní křižovatka – II/447 ul. Žerotínova – II/447 Tři Dvory – místní komunikace okolo průmyslové zóny – Červenka, ul. Za Mlékárnou – ul. Wolkerova – III/4497 ul. Nádražní, ul. Tyršova – II/449 ul. Vítězná a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Litovel,Papcel a Litovel,rozc.k cukrovaru nebudou spojem č. 8 obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 890312

Spoje (mimo sp. č. 11) budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Dukelská – okružní křižovatka – II/447 ul. Žerotínova – II/447 Tři Dvory – místní komunikace okolo průmyslové zóny – Červenka, ul. Za Mlékárnou – ul. Wolkerova s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Červenka,u váhy – III/4497 ul. Nádražní a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu. Spoje směr Medlov, místní část Králová budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou po III/4497 ul. Tyršova – II/449 ul. Vítězná a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Červenka,u váhy nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 580 m dále do ul. Wolkerova na chodník v blízkosti RD č. p. 360 a 361 k náhradním označníkům.

Zastávky Litovel,Papcel a Litovel,rozc.k cukrovaru nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 890335

Spoje budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Dukelská – okružní křižovatka – II/447 ul. Žerotínova – II/447 Tři Dvory – místní komunikace okolo průmyslové zóny – Červenka, ul. Za Mlékárnou – ul. Wolkerova s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Červenka,u váhy (mimo sp. č. 9 a 17) – III/4497 ul. Nádražní a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 9 a 17 (rychlospoje směr Uničov) budou pokračovat objízdnou trasou po III/4497 ul. Tyršova – II/449 ul. Vítězná a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Červenka,u váhy nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 580 m dále do ul. Wolkerova na chodník v blízkosti RD č. p. 360 a 361 k náhradním označníkům.

Zastávka Litovel,rozc.k cukrovaru nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Litovel,Žerotínova.

Zastávka Litovel,Papcel nebude těmito spoji obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Linka 933244

Spoje č. 1, 11, 4 a14 budou mimořádně zkráceny a ukončeny, případně začínat, v zastávce Litovel,aut.st. (v ul. Příčná).

Zastávky Litovel,rozc.k cukrovaru a Litovel,Papcel nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 950157

Spoje budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Dukelská – okružní křižovatka – II/447 ul. Žerotínova – II/447 Tři Dvory – místní komunikace okolo průmyslové zóny – Červenka, ul. Za Mlékárnou – ul. Wolkerova – III/4497 ul. Nádražní, ul. Tyršova – II/449 ul. Vítězná a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 5 minut.


Etapa 2: 1. 9. 2022 – 13. 12. 2022 – úplná uzavírka v úseku od křižovatky se sil. III/4498 ul. Loštická (směr Nové Zámky) – až před benzinovou stanici SHELL – včetně BUS

 

Linky 890302, 890304, 890310, 890312, 890335, 933244, 950157

Spoje budou trasovány dle stejných podmínek uvedených v termínu „Etapa 1“.

 

Linka 890307

Spoje zajišťující dopravní obslužnost v úseku Litovel – Nové Zámky budou opět provozovány.

Zastávky Litovel,aut.st. a Mladeč,Nové Zámky,křiž. budou těmito spoji obsluhovány v původních polohách bez omezení.

Z důvodu stále probíhající výstavby nové okružní křižovatky v křižovatce II/449 ul. Uničovská x III/4498 ul. Loštická nebude možné obousměrně obsluhovat zastávku Litovel,rozc.k cukrovaru do odvolání.


Na zmíněné linky (mimo linku 950157) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Na zmíněnou linku 890307 bude od 1. 9. 2022 vypracován aktualizovaný výlukový jízdní řády, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 244Linka 302Linka 304Linka 307Linka 310Linka 312Linka 335