Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/449 u obce Smržice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
14. 10. 2019 - 18. 10. 2019

Úplná uzavírka silnice II/449 u obce Smržice

Z důvodu stavebních prací na silnici II/449 před obcí Smržice bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

 Termín uzavírky: od 14.10. do 18.10.2019

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780401 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase dále po silnici II/366 s odbočením vpravo na silnici III/36638 – s odbočením vpravo na silnici III/36636 do Smržic – s napojením zpět na silnici II/449 do zastávky Smržice,ZŠ a dále s odbočením vlevo do ulice Zákostelí okolo kostela Svatého Petra a Pavla – zpět na silnici II/449 a dále ve svých trasách.

Autobusová zastávka Smržice,ZŠ směr Prostějov bude obsluhována pro oba směry tzn. Prostějov i Lutín.

Autobusová zastávka Smržice,ZŠ směr Čelechovice n.H. / Lutín bude zrušena s náhradou na protější straně ve stejnojmenné zastávce.

Autobusová zastávka Smržice,kovárna nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou může docházet ke zpoždění cca do 5 minut.