Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/449 před obcí Smržice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 9. 2021 0:00 - 1. 12. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice II/449 před obcí Smržice

Z důvodu stavebních prací na přeložce silnice II/366 (Prostějov – Kostelec n. H.) dojde k úplné uzavírce silnice II/449 směr Smržice.

Termín uzavírky: od 1. 9. 2021 do 1. 12. 2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780401 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny ze zastávky Prostějov,Svatoplukova DONA obousměrnou objízdnou trasou po sil. II/150 ul. Svatoplukova – II/150A ul. Svatoplukova – II/366 ul. Olomoucká s náhradní obsluhou stávající zastávky Prostějov,Olomoucká – okružní křižovatkou – ul. Za Olomouckou po nově vybudovaném obchvatu – na silnici II/449 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Prostějov,Sladkovského nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Prostějov,Olomoucká.

Zastávka Prostějov,Kostelecká nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. 


Na uvedenou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 401