Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/449 Horní Sukolom – Dlouhá Loučka

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
23. 11. 2020 0:00 - 6. 12. 2020 23:00

Úplná uzavírka silnice II/449 Horní Sukolom – Dlouhá Loučka

Z důvodu reklamační opravy dojde k úplné uzavírce silnice II/449 Horní Sukolom – Dlouhá Loučka.

Termín uzavírky: od 23.11. do 6.12.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890324, 890326 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Úsek Dlouhá Loučka – Horní Sukolom (extravilán)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z II/449 v Dlouhé Loučce na III/4492, kde obslouží náhradní zastávku Dlouhá Loučka,u spálené hospody – dále po III/4492 do Šumvaldu – III/44629 – II/446 – III/4493 Horní Sukolom, kde obslouží náhradní zastávku Uničov,Horní Sukolom,rest. – zpět na II/449 a dále ve svých trasách.

Zastávka Dlouhá Loučka,u spálené hospody bude obousměrně přemístěna o cca 100 m zpět na III/4492 směr Šumvald – za křižovatku s II/449 k náhradnímu označníku.

Zastávka Uničov,Horní Sukolom,rest. bude obousměrně přemístěna o cca 40 m dále na III/4493 u domů č. p. 2 a 50 k náhradnímu označníku.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 10 minut.

Na zmíněnou linku 890326 bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Uvedeným úsekem je vedena i linka 854922 dopravce Transdev Morava s.r.o., která bude vedena po výše uvedené objízdné trase.