Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/448 v úseku Laškov – Ludéřov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 3. 2020 - 30. 6. 2020

Úplná uzavírka silnice II/448 v úseku Laškov - Ludéřov

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce silnice II/448 Laškov – Ludéřov i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 1.3. do 23.8.2020 26.6.2020 (zkrácení termínu – uspíšení stavebních prací)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780439 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice II/448 – s odbočením na silnice III/4488 – III/4487 Pěnčín – III/36635 Kandia – s odbočením zpět na silnici II/448 Laškov do zastávky Laškov,čekárna a dále ve svých trasách.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním do cca 5 minut.