Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/448 v obci Ludéřov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
6. 12. 2023 0:00 - 6. 12. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/448 v obci Ludéřov

Z důvodu manipulačních prací jeřábu při instalaci retenční jímky v areálu MŠ Ludéřov dojde k úplné uzavírce silnice II/448 v obci Drahanovice, místní části Ludéřov.

Termín uzavírky: dne 6. 12. 2023 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780442 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny následujícími objízdnými trasami:

 

Linka 780439, spoj č. 13

bude ze zastávky Drahanovice,Ludéřov,rest. veden objízdnou trasou po II/448 – III/4489 Kníničky – III/44813 Drahanovice – III/44812 – II/448 a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou tímto spojem obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

 

Linka 780439, spoje č. 10, 15 a linka 780442 spoje č. 4, 5

budou vedeny objízdnou trasou od Drahanovic vždy po II/448 – III/44811 – III/44810 – odbočení vlevo na II/448 zpět do Drahanovic – a dále obousměrnou objízdnou trasou III/44812 – III/44813 Kníničky – III/4489 Ludéřov a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Z důvodu ostrého úhlu při odbočování v křižovatce silnic III/44810 x II/448 budou autobusy vedeny vždy od Střížova.

Zastávka Drahanovice,Střížov,čekárna (směr Olomouc) nebude linkou 780439, sp. č. 15 a linkou 780442 sp. č. 5 obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru.

Zastávka Drahanovice,Střížov,čekárna (směr Ludéřov) bude obsluhována spoji pro oba směry.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 5 minut.