Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/448 v obci Drahanovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
19. 5. 2023 0:00 - 24. 5. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/448 v obci Drahanovice

Z důvodu stavebních prací na doplnění závor železničního přejezdu dojde k úplné uzavírce silnice II/448 v místě železničního přejezdu P7642 v obci Drahanovice.

Termín uzavírky: od 19. 5. 2023 do 24. 5. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780442, 890311 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a 891374, 891375, 891378 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou v Drahanovicích po II/449 – III/44922 Náměšť n. H. – III/37340 ul. Sokolská, Náměšť n. H. – u obchodu COOP odbočí vlevo na ul. Vaňourkova – místní komunikací okolo zámku do Střížova – III/44811 – II/448 Drahanovice, případně dále po III/44812 směr Čechy p. K., nebo III/44813 Kníničky – III/4489 Ludéřov a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Z důvodu souběžné uzavírky železničního přejezdu P7640 v Náměšti n. H. dojde v termínu dne 22. 5. 2023 (od 8:00 hod. do 15:00 hod.) k úpravě obousměrné objízdné trasy, kdy spoje budou vedeny v Drahanovicích po silnici II/449 do Loučan – III/37340 ul. Válník, Loučany – III/37340 ul. Válník, ul. Sokolská, Náměšť n. H. – u obchodu COOP odbočí vlevo na ul. Vaňourkova – místní komunikací okolo zámku do Střížova – III/44811 – II/448 Drahanovice, případně dále po III/44812 směr Čechy p. K., nebo III/44813 Kníničky – III/4489 Ludéřov a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Linka 780439

Spoje budou vedeny po výše uvedených objízdných trasách.

Z důvodu časové náročnosti objízdné trasy a zajištění oběhů vozidel dopravce, budou spoje č. 27, 33 a 32 ukončeny či začínat v zastávce Olomouc,Tržnice plocha. Zastávka Olomouc,aut.nádr. nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.

Náhradní zastávky Drahanovice,Střížov,čekárnaDrahanovice,žel.st. budou obsluhovány v opačném pořadí.

Z důvodu zajištění lepších podmínek pro dojíždějící žáky do ZŠ v Náměšti n. H. budou spoje č. 7 a 11 mimořádně obsluhovat zastávku Náměšť na Hané,žel.st. bez nutnosti přestupu na spoje linky 890311 Litovel – Slatinice.

U této linky bude nutné pečlivě nastudovat platný výlukový jízdní řád.

 

Linka 780442

Spoje budou vedeny po výše uvedených objízdných trasách.

Z důvodu časové náročnosti objízdné trasy a zajištění oběhů vozidel dopravce, budou spoje č. 211, 210 a 12 ukončeny či začínat v zastávce Olomouc,Tržnice plocha. Zastávka Olomouc,aut.nádr. nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady. Zastávky Olomouc,KosmonautůOlomouc,Fibichova nebudou spojem č. 211 obsluhovány bez náhrady.

Náhradní zastávky Drahanovice,Střížov,čekárnaDrahanovice,žel.st. budou obsluhovány v opačném pořadí.

U této linky bude nutné pečlivě nastudovat platný výlukový jízdní řád.

 

Linka 890311

Spoj č. 1 a 2 budou končit či začínat v zastávce Drahanovice,Na Nové (na silnici II/449), odkud se BUS pojede manipulačně otočit na místní čerpací stanici na silnici II/448 (směr Rataje).

Spoj č. 4 nebude v Drahanovicích provádět závlek ze silnice II/449 do zastávky Drahanovice,žel.st. a zpět.

Zastávka Drahanovice,žel.st. nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.

 

Linka 891374

Spoj č. 24 bude po obsluze zastávky Loučany,Hliníky veden objízdnou trasou II/449 – III/44922 Náměšť n. H. – III/37340 ul. Sokolská, Náměšť n. H. – u obchodu COOP odbočí vlevo na ul. Vaňourkova – místní komunikací okolo zámku do Střížova – III/44811 – II/448 Drahanovice – III/44812 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Drahanovice,žel.st., ve které bude spoj i ukončen.

Zastávka Drahanovice,Na Nové nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v přemístěné zastávce Drahanovice,žel.st.

V termínu dne 22. 5. 2023 (od 8:00 hod. do 15:00 hod.)

Spoj č. 24 nebude obsluhovat zastávku Loučany,Hliníky, ale náhradou obslouží stávající zastávku Loučany,čekárna, kde se následně v blízkosti kaple sv. Floriána a Isidora otočí, vrátí zpět na II/449 a bude pokračovat objízdnou trasou – III/37340 ul. Válník, Loučany – III/37340 ul. Válník, ul. Sokolská, Náměšť n. H. – u obchodu COOP odbočí vlevo na ul. Vaňourkova – místní komunikací okolo zámku do Střížova – III/44811 – II/448 Drahanovice III/44812 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Drahanovice,žel.st., ve které bude spoj i ukončen.

 

Linka 891375

Spoj č. 14 bude po obsluze zastávky Loučany,Hliníky veden objízdnou trasou II/449 – III/44922 Náměšť n. H. – III/37340 ul. Sokolská, Náměšť n. H. – u obchodu COOP odbočí vlevo na ul. Vaňourkova – místní komunikací okolo zámku do Střížova – III/44811 – II/448 Drahanovice – III/44812 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Drahanovice,žel.st., ve které bude spoj i ukončen.

Zastávka Drahanovice,Na Nové nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v přemístěné zastávce Drahanovice,žel.st.

 

Linka 891378

Spoje č. 1, 2, 4, 5 a 9 budou vedeny po výše uvedené objízdné trase a zajišťovat obsluhu náhradou přemístěné zastávky Drahanovice,žel.st.

Zastávka Drahanovice,Na Nové (na silnici II/448) nebude spoji č. 1, 2, 4 a 9 obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Drahanovice,Na Nové (na silnici II/449).

Spoj č. 6 bude začínat v přemístěné zastávce Drahanovice,žel.st. a ukončen v zastávce Drahanovice,Střížov,čekárna.

Zastávka Drahanovice,Na Nové nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v přemístěné zastávce Drahanovice,žel.st.

 

Zastávka Drahanovice,Střížov,čekárna nebude (mimo spoje č. 6 a 8 linky 891378) obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 80 m na silnici III/44811 v blízkosti RD č. p. 99 k náhradním označníkům.

Zastávka Drahanovice,Na Nové (na silnici II/448) nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Drahanovice,Na Nové (na silnici II/449).

Zastávka Drahanovice,žel.st. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradním označníkům následovně:

  • směr Kníničky / Ludéřov bude obousměrně přemístěna na silnici III/44813 k hasičské zbrojnici,
  • směr Čechy pod Kosířem bude obousměrně přemístěna na silnici III/44812 v blízkosti zdravotního střediska.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházet na linkách VLD k narušení přestupových návazností, které dopravci nejsou schopni garantovat! 


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 311Linka 374Linka 375Linka 378Linka 439Linka 442