Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/448 v obci Drahanovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
7. 12. 2023 0:00 - 7. 12. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/448 v obci Drahanovice

Z důvodu strojního podbití koleje dojde k úplné uzavírce silnice II/448 v místě železničního přejezdu P7642 v obci Drahanovice.

Termín uzavírky: dne 7. 12. 2023 v čase od 11:30 hod. do 17:00 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780442 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a 891374, 891375, 891378 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou v Drahanovicích po silnicích II/449 – III/44922 ul. Prostějovská, ul. Nádražní, Náměšť n. H. – III/37340 ul. Sokolská, Náměšť n. H. – u obchodu COOP odbočí vlevo na ul. Vaňourkova – místní komunikace okolo zámku do Střížova – III/44811 – II/448 Drahanovice, případně dále po III/44812 směr Čechy p. K., nebo III/44813 Kníničky – III/4489 Ludéřov a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Linka 780439

Spoje č. 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 32 a 35 budou vedeny po výše uvedené objízdné trase.

Z důvodu časové náročnosti objízdné trasy a zajištění oběhů vozidel dopravce, budou spoje č. 27, 33 a 32 ukončeny či začínat v zastávce Olomouc,Tržnice plocha. Zastávka Olomouc,aut.nádr. nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.

Náhradní zastávky Drahanovice,Střížov,čekárna a Drahanovice,žel.st. budou obsluhovány v opačném pořadí.

U této linky bude nutné pečlivě nastudovat platný výlukový jízdní řád.

 

Linka 780442

Spoje č. 6, 7, 8 a 10 budou vedeny po výše uvedené objízdné trase.

Z důvodu časové náročnosti objízdné trasy a zajištění oběhů vozidel dopravce, bude spoj č. 12 začínat v zastávce Olomouc,Tržnice plocha. Zastávka Olomouc,aut.nádr. nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

Náhradní zastávky Drahanovice,Střížov,čekárna a Drahanovice,žel.st. budou obsluhovány v opačném pořadí.

U této linky bude nutné pečlivě nastudovat platný výlukový jízdní řád.

 

Linka 891374

Spoj č. 24 bude po obsluze zastávky Loučany,Hliníky veden objízdnou trasou II/449 – III/44922 ul. Prostějovská, ul. Nádražní, Náměšť n. H. – III/37340 ul. Sokolská, Náměšť n. H. – u obchodu COOP odbočí vlevo na ul. Vaňourkova – místní komunikace okolo zámku do Střížova – III/44811 – II/448 Drahanovice – III/44812 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Drahanovice,žel.st., ve které bude spoj i ukončen.

Zastávka Drahanovice,Na Nové nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v přemístěné zastávce Drahanovice,žel.st.

 

Linka 891375

Spoj č. 14 bude po obsluze zastávky Loučany,Hliníky veden objízdnou trasou II/449 – III/44922 ul. Prostějovská, ul. Nádražní, Náměšť n. H. – III/37340 ul. Sokolská, Náměšť n. H. – u obchodu COOP odbočí vlevo na ul. Vaňourkova – místní komunikace okolo zámku do Střížova – III/44811 – II/448 Drahanovice – III/44812 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Drahanovice,žel.st., ve které bude spoj i ukončen.

Zastávka Drahanovice,Na Nové nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v přemístěné zastávce Drahanovice,žel.st.

 

Linka 891378

Spoj č. 6 bude začínat v přemístěné zastávce Drahanovice,žel.st. a ukončen ve stávající zastávce Drahanovice,Střížov,čekárna.

Zastávka Drahanovice,Na Nové nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v přemístěné zastávce Drahanovice,žel.st.

Zastávka Drahanovice,Střížov,čekárna nebude (mimo spoj č. 6 linky 891378) obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 80 m na silnici III/44811 v blízkosti RD č. p. 99 k náhradním označníkům.

Zastávka Drahanovice,žel.st. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradním označníkům následovně:

  • směr Kníničky / Ludéřov bude obousměrně přemístěna na silnici III/44813 k hasičské zbrojnici,
  • směr Čechy pod Kosířem bude obousměrně přemístěna na silnici III/44812 v blízkosti zdravotního střediska.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou bude docházet na linkách VLD k narušení přestupových návazností, které dopravci nejsou schopni garantovat!

 Na zmíněné linky 780439 a 780442 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 439Linka 442