Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/448 ul. U Podjezdu v Olomouci

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
7. 7. 2020 - 20. 8. 2020

Úplná uzavírka silnice II/448 ul. U Podjezdu v Olomouci

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu dojde k úplné uzavírce žel. přejezdu P4199 na silnici II/448 ul. U Podjezdu v Olomouci.

Termín uzavírky: od 7.7. do 11.8.2020 20.8.2020 (prodloužení termínu z důvodu navýšení stavebních prací)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890341, 890921, 890923 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 891340, 891341, 891923, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

    7.7. – 12.8.2020 Etapa 1 (provoz BUS vedený přes BYPASS)

  13.8.20.8.2020 Etapa 2 (provoz BUS vedený přes hotovou polovinu žel. př.)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapy 1

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek úsekem stavby po vybudovaném silničním provizoriu – BYPASSu, kde bude zajištěn průjezdný profil v šíři min. 3 m.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

Silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

V termínu Etapy 2

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek úsekem stavby po nově vybudované polovině železničního přejezdu.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

Silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.