Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/448 Těšetice – Ústín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
4. 5. 2020 - 14. 9. 2020

Úplná uzavírka silnice II/448 Těšetice – Ústín

Z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 448-009 dojde k úplné uzavírce silnice II/448 v úseku Těšetice – Ústín.

Termín uzavírky: od 11.5. do 14.9.2020 31.8.2020 (předčasné ukončení)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780442 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 891371, 891375, 891377, 891378 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice II/448 – na silnici III/44816 Vojnice – III44815 – zpět na silnici II/448 a dále ve svých trasách.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním do cca 5 min.