Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/448 Kandia – Nová Dědina

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 7. 2021 0:00 - 31. 8. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice II/448 Kandia – Nová Dědina

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/448 v úseku Kandia – Nová Dědina.

Termín uzavírky: od 1. 7. 2021 do 15. 8. 2021 31. 8. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780440 a 780441 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice II/448 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linky 780439 a 780440

Spoje budou vedeny ze silnice II/448 po obousměrné objízdné trase – místní komunikace (směr Nová Dědina) s náhradní obsluhou stávající zastávky Budětsko,Slavíkov – III/36629 Nová Dědina – II/366 Přemyslovice – III/36630, III/36635 Pěnčín do zastávky Pěnčín,ObÚ a dále ve svých trasách dle platných výlukových jízdních řádů.

Zastávka Budětsko,Slavíkov (na silnici II/448) nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Budětsko,Slavíkov (na místní komunikaci směr Nová Dědina).

Zastávka Konice,Nová Dědina,Na Pindě nebude obousměrně odsluhována bez náhrady.

Zastávky Laškov,čekárna; Laškov,Kandia; Laškov,Kandia,čekárna; Pěnčín,TvarPěnčín,Zastávka nebudou obsluhovány většinou spojů, pouze vybrané spoje obslouží některé z nich, dle platných výlukových jízdních řádů.

 

Spoj č. 25 linky 780439

bude ze zastávky Penčín,ObÚ mimořádně provádět závlek od Laškova po silnici III/36635 Pěnčín – II/448 Kandia do zastávky Laškov,Kandia,čekárna a po silnici II/448 Laškov do zastávky Laškov,čekárna, kde se otočí na přilehlé autobusové točně a pojede zpět po II/448 – III/36635 Kandia s obsluhou stávající zastávky Laškov,Kandia – III/36635 Pěnčín do zastávky Pěnčín,ObÚ a dále ve své trase dle platného výlukového jízdního řádu.

 

Spoje č. 6 a č. 12 linky 780440

budou vedeny ze silnice II/448 po objízdné trase – místní komunikace (směr Nová Dědina) s náhradní obsluhou stávající zastávky Budětsko,Slavíkov – III/36629 Nová Dědina – II/366 Přemyslovice – III/36630, III/36635 Pěnčín – II/448 Kandia do zastávky Laškov,Kandia,čekárna a po silnici II/448 Laškov do zastávky Laškov,čekárna, kde se otočí na přilehlé autobusové točně a pojedou zpět po II/448 – III/36635 Kandia s obsluhou stávající zastávky Laškov,Kandia – III/36635 Pěnčín do zastávky Pěnčín,ObÚ a dále ve svých trasách dle platného výlukového jízdního řádu.

Zastávka Budětsko,Slavíkov (na silnici II/448) nebude těmito spoji obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Budětsko,Slavíkov (na místní komunikaci směr Nová Dědina).

Zastávka Konice,Nová Dědina,Na Pindě nebude těmito spoji odsluhována bez náhrady.

 

Linka 780441 (pouze sp. č. 7 a č. 16)

Spoje nebudou provádět závlek z MČ Kandia do zastávky Laškov,Dvorek, ale budou pokračovat dále ve svých trasách směr Laškov nebo Pěnčín.

Zastávka Laškov,Dvorek nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Z důvodu zajištění přestupových vazeb cestujícím v Laškově nebo Pěnčíně, dojde i k úpravám časů odjezdů u vybraných spojů linky 780442 Raková u Konice – Pěnčín – Olomouc.

 

Na zmíněné linky 780439, 780440, 780441 a 780442 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Upozorňujeme na skutečnost, že v současné době je již linka 780439 ovlivněná souběžnou úplnou uzavírkou silnice II/448 v obci Laškov, která znemožňuje autobusům této linky pokračovat z Laškova po silnici II/448 směr Ludéřov, více informací o této uzavírce naleznete zde.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 439Linka 440Linka 441Linka 442