Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/446 v úseku Hanušovice – Staré Město

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 7. 2019 - 18. 8. 2019

Úplná uzavírka silnice II/446 v úseku Hanušovice – Staré Město

Z důvodu rekonstrukce silnice II/446 bude v úseku Hanušovice – Staré Město omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.
Termín uzavírky: od 15.7. do 18.8.2019
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930213, 930227 dopravce ARRIVA Morava a.s.
Stavební práce jsou rozděleny na několik částí a termínů:
Recyklace za tepla:
15.7. – 22.7.2019       I.etapa Vysoké Žibřidovice – Chrastice
19.7 – 26.7.2019        II.etapa Chrastice – Staré Město
27.7. – 2.8.2019         III.etapa Hanušovice – Vysoké Žibřidovice
Pokládka živice:
7.8. – 11.8.2019         I.etapa Vysoké Žibřidovice – Chrastice
5.8. – 9.8.2019           II.etapa Chrastice – Staré Město
12.8. – 18.8.2019       III.etapa Hanušovice – Vysoké Žibřidovice
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
V termínu I.etapy (recyklace + pokládka); II.etapy (recyklace + pokládka)
V uvedených úsecích nebude umožněn průjezd spojům linky 930213, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Staré Město,nám. – po silnici III/44645 směr Šlégrov – Vikantice – s odbočením na silnici III/36912 směr Habartice – Hanušovice – po silnici II/369 do zastávky Hanušovice,Potraviny.
Zastávky Staré Město,Chrastice,rozc.; Hanušovice,Vysoké Žibř.,osada Sokol; Hanušovice,Vysoké Žibř.,rozc.; Hanušovice,kamenolom nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.
V termínu III.etapy (recyklace + pokládka)
V uvedených úsecích nebude umožněn průjezd spojům linky 930213, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Staré Město,nám. – po silnici III/44645 Šléglov – Vikantice – s odbočením na silnici III/36912 směr Habartice – Hanušovice – po silnici II/369 do zastávky Hanušovice,Potraviny.
Zastávky Staré Město,Chrastice,rozc.; Hanušovice,Vysoké Žibř.,osada Sokol; Hanušovice,Vysoké Žibř.,rozc.; Hanušovice,kamenolom nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.
V uvedeném úseku nebude umožněn průjezd spojům č. 1, 5, 7 a 8 linky 930227, které budou zrušeny bez náhrady.
Sp.č.1 bude navíc nahrazen novým spojem, který zajistí obslužnost v úseku Hanušovice – Žleb,U kaple – Hanušovice.
Z důvodu časové a kilometrické náročnosti při vedení spojů po objízdných trasách budou na dotčené linky vypracovány výlukové jízdní řády s platností od 15.7.2019, viz níže.