Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/446 v obci Šumvald

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
14. 9. 2021 0:00 - 16. 9. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice II/446 v obci Šumvald

Z důvodu pokládky živičných povrchů dojde k úplné uzavírce silnice II/446 v obci Šumvald.

Termín uzavírky: od 14. 9. 2021 do 16. 9. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890321, 890325, 890922 dopravce VOJTILA Trans s. r. o. a 950157 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice II/446 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890321

Spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Šumvaldu po III/44629 – III/4492 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Šumvald,rozc.Dlouhá Loučka – III/4492 Dlouhá Loučka – II/449 Horní Sukolom – III/4493 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Uničov,Horní Sukolom,rozc. – zpět na II/446 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Šumvald,rozc.Dlouhá Loučka nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 80 m dále na chodník u silnice III/4492 (směr Dlouhá Loučka) k náhradním označníkům.

Zastávky Šumvald,rozc.Libina; Šumvald,dol.konec nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Uničov,Horní Sukolom,rozc. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 80 m dále na silnici III/4493 (směr Horní Sukolom) k náhradním označníkům.

 

Linka 890325

Spoje č. 3 a 20 budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Libiny po II/446 – II/370 – III/3709 Šumvald – III/44629 – III/4492 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Šumvald,rozc.Dlouhá Loučka – III/4492 Dlouhá Loučka – II/449 Horní Sukolom – III/4493 – zpět na II/446 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Šumvald,rozc.Libina nebude obousměrně obsluhována s náhradou v přemístěné zastávce Šumvald,rozc.Dlouhá Loučka (na silnici III/4492).

 

Linka 890922

Spoje č. 1 a 28 budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Dlouhé Loučky po II/449 Horní Sukolom, Dolní Sukolom – na II/446 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje nebudou provádět závlek do obce Šumvald.

Zastávky Šumvald,rozc.Dlouhá Loučka; Šumvald,rozc.Libina; Šumvald,dol.konec nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 950157

Spoje č. 1 a 4 budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Libiny po II/446 – II/370 – III/3709 Šumvald – III/44629 – III/4492 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Šumvald,rozc.Dlouhá Loučka – III/4492 Dlouhá Loučka – II/449 Horní Sukolom, Dolní Sukolom – zpět na II/446 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Šumvald,rozc.Libina nebude těmito spoji obsluhována s náhradou v přemístěné zastávce Šumvald,rozc.Dlouhá Loučka (na silnici III/4492).


Na zmíněné linky (pouze 890321, 890922) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 321Linka 922