Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/446 v obci Libina

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
13. 5. 2024 0:00 - 6. 9. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice II/446 v obci Libina

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice II/446 v místě mostu ev. č. 446-021 v obci Libina (Horní Libina).

Termín uzavírky: od 13. 5. 2024 do 6. 9. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890325 dopravce VOJTILA TRANS BUS s.r.o. a 930204, 930229, 950157 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (930204, 930229, 950157), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po mostním provizoriu umístěném několik metrů zpět po proudu Libinského potoku mezi nám. 1. máje a silnicí II/446, kde silniční provoz bude veden jedním jízdním pruhem, upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Zastávky budou linkami 930204, 930229, 950157 obsluhovány ve stávajících polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou s úsekem řízeným semafory je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 5 minut.


V důsledku instalace mostního provizoria a vedením veškerého silničního provozu přes nám. 1.máje nebude spojům dotčené linky 890325 umožněn příjezd na točnu v Horní Libině, včetně možnosti otáčení autobusů a obsluhy stávající zastávky Libina,nám.1.máje.

Spoje nebudou v obci Libina zajišťovat dopravní obslužnost v úseku zastávek Libina,Domov důchodcůLibina,nám.1.máje, ale budou zkráceny do míst blíže k centru obce, kde bude pomocí stávajících komunikací II/446 – III/44629a – III/31545 zajištěno otáčení autobusů.

Na silnici III/44629a v blízkosti RD č.p. 194 bude stanovena náhradní zastávka Libina,Domov důchodců, která bude určena pro nástup / výstup cestujících a vyčkávání autobusů mezi spoji.

Zastávka Libina,Domov důchodců nebude touto linkou obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 200 m zpět na silnici III/44629a v blízkosti RD č. p. 194 k jednomu náhradnímu označníku.

Zastávky Libina,u Lišáka; Libina,hor.škola a Libina,nám.1.máje nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány bez náhrady. 


Na zmíněnou linku 890325 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 325