Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/446 ulice Šumperská v Uničově

Změna v autobusové dopravě
9. 4. 2021 - 29. 4. 2021

Úplná uzavírka silnice II/446 ulice Šumperská v Uničově

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci železniční trati a přilehlého přejezdu dojde k úplné uzavírce silnice II/446 ul. Šumperská v místě železničního přejezdu P4221 v Uničově.

Termín uzavírky: od 9.4. do 29.4.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932272 a 950157 dopravce ARRIVA MORAVA a.s. a 890321, 890324, 890325, 890326, 890327, 890335 a 890922 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny (mimo linky 890325, 890327, 932272) po obousměrné objízdné trase z II/446 ul. Šumperská v Uničově – okružní křižovatka nám. Osvobození – po II/444 ul. Šternberská, Brníčko – III/44416 žel. podjezd u UNEXu s obsluhou zastávky Uničov,UNEX – III/44416 Dolní Sukolom – II/449 ul. Sadová Uničov s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Šumperská (v opačném směru bude náhradní zastávka Uničov,Šumperská na chodníku u II/446 ul. Šumperská před křižovatkou s II/449) – II/446 Uničov a dále ve svých trasách.

 

Linky 890325 (včetně sp. č. 20), 890327, 932272

Spoje přijíždějící ve směru od zastávky Uničov,spínačka budou vedeny po objízdné trase z III/31548 – na II446 ul. Šumperská – místní komunikaci u fy Miele s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Šumperská, kde se na konci místní komunikace otočí – zpět na II/446 ul. Šumperská – II/449 ul. Sadová – III/44416 Dolní Sukolom – III/44416 žel. podjezd u UNEXu s obsluhou zastávky Uničov,UNEXII/444 Brníčko, ul. Šternberská Uničov – okružní křižovatka nám. Osvobození – II/446 ul. Šumperská a dále ve svých trasách.

V opačném směru budou spoje vedeny po objízdné trase z II/446 ul. Šumperská v Uničově – okružní křižovatka nám. Osvobození – po II/444 ul. Šternberská, Brníčko – III/44416 žel. podjezd u UNEXu s obsluhou zastávky Uničov,UNEX – III/44416 Dolní Sukolom – II/449 ul. Sadová Uničov s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Šumperská – II/446 Uničov a dále ve svých trasách.

Zastávka Uničov,Šumperská nebude obsluhována v původní poloze, ale bude rozdělena ke třem náhradním označníkům: na chodník u závodu Miele (pro spoje linek 890325, 890327, 932272 vedených do Uničova), na chodník u II/446 ul. Šumperská před křiž. s II/449 (pro spoje ostatních linek vedených do Uničova) a na silnici II/449 ul. Sadová ve směru od Dolní Sukolomi (pro spoje všech linek vedených z Uničova).

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami bude nutné počítat se zpožděním cca 8 min.

 

Na zmíněné linky (pouze 890321, 890324, 890325, 890326, 890327, 890335 a 890922) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.

 

Uvedeným úsekem je vedena i linka 854922 dopravce Transdev Morava s.r.o., která bude vedena po výše uvedené objízdné trase okolo fy UNEX.