Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/446 ulice Lidická a částečná uzavírka silnice I/11 ulice Jesenická v Šumperku

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 3. 2022 0:00 - 13. 6. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/446 ulice Lidická a částečná uzavírka silnice I/11 ulice Jesenická v Šumperku

Z důvodu napojování inženýrských sítí dojde k úplné uzavírce silnice II/446 ulice Lidická a částečné uzavírce silnice I/11 ulice Jesenická v Šumperku.

Termín uzavírky: od 1. 3. 2022 do 13. 6. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930122, 930209, 930210, 930214, 930215, 930218, 930220, 930920, 931122, 935233, 935234, 935235, 950122, 950157 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Termín 1: 1. 3. 2022 – 13. 6. 2022 úplná uzavírka silnice II/446 ul. Lidická

Termín 2: 6. 6. 2022 – 13. 6. 2022 úplná uzavírka silnice II/446 ul. Lidická a částečná uzavírka silnice I/11 ul. Jesenická v místě společné křižovatky

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 1: 1. 3. 2022 – 13. 6. 2022 úplná uzavírka silnice II/446 ul. Lidická

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 950157, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Šumperk,aut.st. – po silnici I/11 ul. Jesenická (směr Bludov) – III/3703 ul. Žerotínova – ul. Dolnostudentská – ul. Uničovská – II/446 ul. Uničovská a dále ve svých trasách směr Nový Malín dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou může docházet k jejich mírnému zpoždění přibližně do 3 min.

 

Trasování spojů linky MHD 935232 ulicemi II/446 ul. Lidická a ul. Krapkova nebude touto uzavírkou omezeno.


Termín 2: 6. 6. 2022 – 13. 6. 2022 úplná uzavírka silnice II/446 ul. Lidická a částečná uzavírka silnice I/11 ul. Jesenická v místě společné křižovatky

Uvedeným úsekem silnice I/11 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Uvedeným úsekem silnice II/446 nebude stále umožněn průjezd spojům zmíněné linky 950157, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Šumperk,aut.st. – po silnici I/11 ul. Jesenická (směr Bludov) – III/3703 ul. Žerotínova – ul. Dolnostudentská – ul. Uničovská – II/446 ul. Uničovská a dále ve svých trasách směr Nový Malín dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou může docházet k jejich mírnému zpoždění přibližně do 3 min.

 

Trasování spojů linky MHD 935232 ulicemi II/446 ul. Lidická a ul. Krapkova nebude touto uzavírkou omezeno.

 

Uvedeným úsekem silnice I/11 ul. Jesenická  je vedena i linka 902920 dopravce Z-Group bus a. s., která bude trasována dle výše uvedených podmínek.