Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/445 ulice Zlatohorská ve Vrbně pod Pradědem

Změna v autobusové dopravě
19. 4. 2022 0:00 - 31. 5. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/445 ulice Zlatohorská ve Vrbně pod Pradědem

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/445 ulice Zlatohorská ve Vrbně pod Pradědem na území Moravskoslezského kraje.

Termín uzavírky: od 19. 4. 2022 do 31. 5. 2022 9. 5. 2022 (předčasně ukončeno)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 950904 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase následovně:

Spoje č. 1 a č. 25 budou vedeny ze zastávky Vrbno p.Prad.,Mnichov,Dom.důch. po silnicích II/445 – III/44520 Vrbno p. P. – II/451 ul. Jesenická – na křižovatce „k Ludvíkovu“ doleva na silnici II/445 ul. Jesenická a po otočení na okružní křižovatce obslouží stávající zastávku Vrbno p.Prad.,centrum a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2 a č. 22 po obsloužení stávající zastávky Vrbno p.Prad.,Dřevokombinát budou vedeny po II/445 ul. Jesenická, kde se otočí na okružní křižovatce a pojedou zpět na křižovatku „k Ludvíkovu“ – odbočí vpravo na silnici II/451 ul. Jesenická – III/44520 – II/445 do zastávky Vrbno p.Prad.,Mnichov,Dom.důch. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávky Vrbno p.Prad.,DřevokombinátVrbno p.Prad.,centrum budou uvedenými spoji obsluhovány ve správných směrech dle platného jízdního řádu.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně 5 – 7 minut.